Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku w praktyce Banków Spółdzielczych

Szkolenie E-learningowe
Szkolenie polega na zdalnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności dzięki materiałom dydaktycznym w formie interaktywnych wykładów i quizów. Jest to sposób nauczania przy wykorzystaniu Internetu, na specjalnie dostosowanej platformie, która będzie dostępna dla użytkowników całodobowo.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie się banków do wykonania obowiązku raportowania rachunków w czerwcu 2020 roku, z uwzględnieniem zmiany listy państw uczestniczących.
Omówione zostaną również bieżące obowiązki banków dotyczące ustalania rezydencji podatkowej wszystkich klientów, rejestrowania wykonywanych czynności, przechowywania dokumentacji oraz reagowania na przesłanki zmiany rezydencji podatkowej.

Uczestnicy mają możliwość przejścia szkolenia i dostępu do platformy w okresie od 14 do 28 maja 2020 r.

PROGRAM:

I. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu:
1. Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów – jak kwalifikować?
2. Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego – jak kwalifikować?
3. Rachunki niskiej i wysokiej wartości jak kwalifikować?
4. Coroczny obowiązek ustalenia salda rachunków niskiej wartości – zasady działania banku.

II. Obowiązki banku wynikające z ustawy EUROFATCA, tzw. „procedury należytej staranności”:
1. Rejestrowanie czynności – forma, tryb.
2. Przechowywanie dokumentacji – czas, RODO.
3. Problematyka kserowania dokumentów.

III. Procedury należytej staranności:
1. Zasady ogólne.
2. Zasady należytej staranności wobec:
a) nowych rachunków indywidualnych,
b) istniejących rachunków indywidualnych,
c) nowych rachunków podmiotów,
d) istniejących rachunków podmiotów.

IV. Obowiązek sprawozdawczy:
a) termin i zakres informacji,
b) nowa lista państw uczestniczących.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15-30 czerwca 2020 r. E-learning

Godziny zajęć: Platforma będzie otwarta dla użytkowników przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera w formie elektronicznej, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 150 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl