Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie obligatoryjne w zakresie realizacji przez Bank Spółdzielczy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem Ustawy o Systemie Informacji Finansowej obowiązującej od 10.02.2023 r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

1. Omówienie podstawowych rozstrzygnięć, które Bank Spółdzielczy powinien mieć
na uwadze na etapie wdrożenia i stosowania ustawy, przy uwzględnieniu
w szczególności zmian obowiązujących od 15.05.2021 r. a następnie od 31.07.2021 r.
i ostatecznie od 31.10.2021 r.
2. Szczegółowe przedstawienie obowiązków Banku w zakresie przekazywania danych do Systemu Informacji Finansowej, które będą przekazywane za pośrednictwem STIR w poszerzonym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 01.12.2022 r., obowiązującej od 10.02.2023 r., z uwzględnieniem nowego zakresu „informacji rejestrowanych”, które będą przekazywane przez Bank, za pośrednictwem STIR, najpóźniej od 11.04.2023 r.
A. Zakres przekazywanych „informacji rejestrowanych”.
B. Dane identyfikacyjne podmiotów, które są stroną umowy rachunku bankowego.
C. Terminy przekazywania „informacji rejestrowanych” do Systemu Informacji Finansowej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).
3. Obowiązek przygotowania i wdrożenia zasad identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy z uwzględnieniem nowych rozstrzygnięć dotyczących beneficjenta rzeczywistego i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
4. Nowe obowiązki Banku w procesie wdrożenia i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Zasady stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.
6. Dodatkowe obowiązki Banku związane z wdrożeniem i stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Rola i znaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przy uwzględnieniu poszerzonego zakresu podmiotowego rejestru.
8. Podstawowe zasady przekazywania informacji do GIIF o transakcjach wysokokwotowych.
9. Istotne Banku związane z przekazaniem do GIIF danych dot. transakcji podejrzanych.
10. Szczególne zasady związane z realizacją obowiązku wstrzymania transakcji i blokowania rachunku.
11. Wdrożenie w Banku szczególnych środków ograniczających w tym zamrożenie wartości majątkowych z uwzględnieniem danych podmiotów wpisanych na listę AML.
12. Uchylenie postanowień ustawy dot. niekaralności oraz niezbędnej wiedzy
dla beneficjentów rzeczywistych.
13. Nowe zasady odpowiedzialności banku i pracowników banku oraz innych podmiotów
nierealizujących postanowień ustawy w tym problematyka związana ze stosowaniem przez GIIF administracyjnych kar pieniężnych.
14. Nowe zasady odpowiedzialności banku i pracowników banku w przypadku nie realizowania postanowień ustawy w tym problematyka związana ze stosowaniem przez GIIF administracyjnych kar pieniężnych (do 5 mln EURO lub 10% obrotu).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl