Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Tajemnica bankowa w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi do każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

PROGRAM:

1. Tajemnica bankowa – zakres przedmiotowy, podmiotowy, czasowy
2. Zasady dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową przez poręczycieli (w tym wekslowych), dłużników rzeczowych oraz pełnomocników klienta
3. Udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową w toku postępowań administracyjnych, cywilnych (w tym egzekucyjnych) oraz karnych
3.1. Postępowania wywłaszczeniowe
3.2. Postępowania spadkowe oraz o podział majątku wspólnego
3.3. Postępowania komornicze i egzekucja administracyjna
3.4. Postępowania karne (przygotowawcze i sądowe)
4. Dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową przez spadkobierców klienta banku
5. Sytuacje szczególne
5.1. Sprzedaż wierzytelności banku
5.2. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową syndykom masy upadłości, doradcom restrukturyzacyjnym, nadzorcom układu
5.3. Udzielenie klientowi informacji o blokadzie Szefa KAS
6. Sposób wykazania przez pełnomocnika kredytobiorcy (posiadacza rachunku) upoważnienia do uzyskania informacji objętych tajemnicą bankową
7. Przepisy karne
8. Przykłady z praktyki bankowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl