Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

UMOWA NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OSADNIKÓW PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WZÓR UWZGLĘNIAJĄCY ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH. UMOWA NA WPROWADZNIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Znowelizowane zasady prowadzenia działalności z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków m.in.:
• podstawy prawne prowadzenia działalności dla przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych,
• wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych
• czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie wydane przed nowelizacją może odbierać nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ?
• obowiązki podmiotu uprawnionego do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych,
• obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
• czy podmiot uprawniony do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany z mocy prawa zawierać umowy cywilnoprawne z właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych ?
• Kalkulacja ceny za usługę opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Wzór umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków m.in.:
• ogólne warunki świadczenia usług z zakresu odbioru nieczystości ciekłych i ich transportu do stacji zlewnej,
• prawa i obowiązki dostawcy nieczystości ciekłych,
• prawa i obowiązki odbiorcy nieczystości ciekłych,
• zasady rozliczeń za świadczone usługi

3. Wzór umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych m.in.:
• pojęcie właściciela stacji zlewnej i dostawcy nieczystości ciekłych,
• obowiązki właściciela stacji zlewnej,
• obowiązki dostawy nieczystości ciekłych,
• kontrola jakości nieczystości ciekłych i dopuszczalność stosowania opłaty dodatkowej w związku z przekroczeniem parametrów jakościowych tych nieczystości,
• zakaz wprowadzania do stacji zlewnej mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

4. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl