Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN STANU PRAWNEGO ORAZ ORZECZNICTWA PREZESA UOKiK i SOKiK. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – ŻRÓDŁA NALEŻNOŚCI, TERMINY PRZEDAWNIENIA, OCHRONA KONSUMENCKA, ODSETKI, DOPUSZCZALNOŚĆ ODCIĘCIA DOSTAW WODY LUB ZAMKNIĘCIA PRZYŁACZA KANALIZACYJNEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak  Legal Kancelaria Prawna  Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Przegląd aktualnego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2. Stosowanie przepisów o sprzedaży rzeczy do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków- postanowienia umowy z uwzględnieniem orzecznictwa w zakresie:
3. Właściwa identyfikacja strony umowy: – gdy wniosek składa zarządca nieruchomości, właściciel, użytkownik wieczysty, współwłaściciel, posiadacz zależny.
4. Rodzaje tytułów prawnych i korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Czy brak umowy na w formie pisemnej może być zawsze traktowany jako nielegalny pobór wody i nie legalne wprowadzanie ścieków do urządzeń przedsiębiorstwa wod-kan.?
5. Jakie są zasady wymagalności roszczenia o zapłatę, terminy zapłaty, odsetki ustawowe i odsetki w transakcjach handlowych?
6. Wezwanie do zapłaty. Zasady zaliczenia wpłat za wodę i ścieki dokonywanych przez odbiorców usług-dłużników.
7. Charakter prawny należności za wodę i ścieki. Terminy przedawnienia należności za wodę i ścieki. Należności przesądowe i zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów. Jaki jest sposób liczenia upływu terminów przedawnienia należności za wodę i ścieki. Silniejsza ochrona odbiorów usług będących konsumenta.
8. Odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków, a rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i windykacja należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. Ugoda zawierana pomiędzy odbiorcą usługi a przedsiębiorstwem wod-kan po odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
9. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl