Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

I. CEL
1. Przypomnieć zakres wymagań i przepisów dotyczących systemu anonimowego powiadamiania i nieprawidłowościach
2. Rozpoznać nowe wymagania prawne i nadzorcze i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2024 r i wykorzystać to w planowaniu działania

II. ADRESACI
1. Członkowie Zarządu
2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
4. Inspektorzy Ochrony Danych
5. Koordynatorzy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLRO)

III. KORZYŚCI
1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów

W ramach szkolenia otrzymują Państwo:
Procedura w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych (zintegrowana, realizuje wszystkie podstawy prawne)
Przykładowe szkolenie dla pracowników dotyczące anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych po zmianach przepisów
Analiza skutków dla ochrony danych (DPIA) w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa – aktualizacja związana z nowymi przepisami

PROGRAM:

1. Zapobieganie naruszaniu prawa, nadużyciom gospodarczym, korupcji
2. Przepisy prawne w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych (whistleblowing) w Banku obowiązujące dotąd
1) Rozporządzenie MFFiPR z 8 czerwca 2021r
2) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.o ochronie sygnalistów – nowe przepisy prawne
4. Prawidłowa organizacja procesu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa
i obowiązujących norm etycznych
1) Zakres stosowania Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w Banku
a) Wprowadzenie nowych wymagań
b) Uzupełnienie wdrożenia istniejących przepisów stosowanych w Banku
2) Definicja naruszenia prawa – jakie naruszenia mają być zgłaszane zgodnie z nowymi przepisami?
3) Ochrona danych osobowych sygnalisty
4) Zakaz działań odwetowych i środki ochrony
5) Procedura zgłoszeń wewnętrznych – wymagania
6) Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów
7) Zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania kanałów zgłoszeń
8) Informacja zwrotna dla sygnalisty
9) Rejestr zgłoszeń
10) Wyznaczenie bezstronnych osób lub działu właściwego do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami oraz do komunikacji z sygnalistą
11) Obowiązek zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do dokonywania przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń
12) Działania następcze, postępowanie wyjaśniające
13) Skutki działania wyjaśniającego
5. Przepisy karne zawarte w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
6. Ochrona danych osobowych sygnalistów zgodnie z Rozporządzeniem UE 106/679 (RODO)
1) Zakres osób, których dane osobowe podlegają ochronie
2) Zasady przetwarzania danych: rzetelność, legalność, minimalizacja danych, czas przechowywania, integralność, poufność
3) Obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna)
4) Pomocnicze stosowanie
5) Środki bezpieczeństwa
6) Powierzenie przetwarzania
7) Retencja danych
7. Analiza skutków dla ochrony danych (DPIA) w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa – zmiana związana z nowymi przepisami
8. Nadzór organów Banku i raportowanie o nieprawidłowościach,
raportowanie do IPS
9. Analiza luki w zakresie nowych przepisów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl