Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

UWAGA – NOWA FORMUŁA SEMINARIUM TARYFOWEGO: WARSZTATY TARYFOWE 2024 Każdy z uczestników szkolenia otrzyma arkusz kalkulacyjny obejmujący tabele określone w przepisach rozporządzenia „taryfowego” wraz z tabelami pomocniczymi i wspólnie z wykładowcą na podstawie przykładowych danych zbuduje taryfę wieloczłonową niejednolitą.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Identyfikacja kosztów poniesionych z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy.
2. Koszty bezpośrednie i struktura alokacji kosztów pośrednich do działalności wodociągowej i kanalizacyjnej. Znaczenie polityki rachunkowości.
3. Prezentacja zebranych danych z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy na arkuszach pomocniczych.
4. Przeniesienie zebranych danych do Tabeli C.
5. Wybór rodzaju i struktury taryfy.
6. Metodologia wypełniania tabel zawartych w rozporządzeniu „taryfowym”.
7. Wyznaczenie kosztów dla określenia wartości niezbędnego przychodu dla 1-12 m-cy nowej taryfy (1 okres).
8. Planowanie zmian kosztów poniesionych dla określenia wartości niezbędnego przychodu dla 1-12 m-cy nowej taryfy (1 okres).
9. Wyznaczenie współczynników alokacji kosztów dla poszczególnych grup taryfowych dla 1-12 m-cy nowej taryfy (1 okres).
10. Alokacja niezbędnego przychodu dla poszczególnych grup taryfowych dla 1-12 m-cy nowej taryfy (1 okres).
11. Kalkulacja cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych dla 1-12 m-cy nowej taryfy (1 okres).
12. Budowa i kalkulacja taryfy na kolejne okresy 13-24 i 25-36 m-cy.
13. Wypełnienie pozostałych tabel zawartych w rozporządzeniu taryfowym.
14. Budowa części opisowej: projekt taryfy i uzasadnienie.
15. Przegląd dotychczasowych doświadczeń z weryfikacji kosztów przez organ regulacyjny; przykłady z konkretnych postępowań.
16. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl