Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

VADEMECUM NIEZBĘDNEJ WIEDZY O RACHUNKACH BANKOWYCH W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – Rachunki wspólne, Rachunki powiernicze, Rachunki małoletnich – Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku – Tajemnica bankowa dotycząca rachunku – Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunków wspólnych, małoletnich i powierniczych oraz udzielenie odpowiedzi na najczęstsze pytania banków dotyczące zasad przyjmowania i odwoływania pełnomocnictw do rachunku, postępowania w śmierci bądź upadłości posiadacza, zachowania tajemnicy bankowej po zamknięciu rachunku.
Warsztatowy sposób prowadzenia zajęć pozwoli uczestnikom na zadawanie pytań, które zostaną omówione podczas spotkania

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Rodzaje rachunków bankowych, tym rachunki szczególne:
1. Rachunki wspólne:
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady korzystania z rachunku,
d) zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictwa do rachunku,
e) zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza.
2. Rachunki powiernicze (od 1 lipca 2022 roku):
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady wypłat z rachunku.
3. Rachunki małoletnich:
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady korzystania z rachunku,
d) zasady prowadzenia rachunku po śmierci posiadacza.
4. Wyrok TSUE z dnia 8.09.2022 roku w przedmiocie przedawnienia roszczeń konsumentów wynikających z klauzul abuzywnych i możliwości sądowej modyfikacji treści zaskarżonej umowy.

II. Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku:
1. Źródła pozyskiwania wiedzy o śmierci klienta.
2. Ustalanie stanu środków do wypłaty – data.
3. Pełnomocnictwo do rachunku po śmierci posiadacza.
4. Osoby uprawnione do wypłaty.
5. Terminy przedawnienia roszczeń osób uprawnionych i banku.
6. Obowiązki informacyjne wobec gminy.

III. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku:
1. Tajemnica bankowa wobec posiadacza rachunku.
2. Tajemnica bankowa wobec pełnomocnika do rachunku.
3. Tajemnica bankowa wobec organów egzekucyjnych.
4. Tajemnica bankowa wobec organów upadłościowych.
5. Tajemnica bankowa wobec nadzorcy sukcesyjnego.
6. Tajemnica bankowa po śmierci posiadacza rachunku.

IV. Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza:
1. Źródła pozyskiwania przez bank informacji o upadłości posiadacza rachunku.
2. Wpływ upadłości na umowy rachunku zawarte przez bank z klientem.
3. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków – – analiza sprzecznych stanowisk UKNF i UOKiK.
4. Egzekucja z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
5. Zasady dysponowania rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a) osób fizycznych,
b) małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl