Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW NOWE PRZEPISY PRAWA, NOWE WSKAŹNIKI I ŚREDNIE CENY DO TARYF, ZAPASY PALIW

– Nowe obowiązki koncesjonariuszy
– Rozporządzenie o obowiązku zakupu ciepła z OZE
­- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci.
­- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
– Zasady zwrotu z kapitału w świetle nowych wskaźników
– Koszty uzasadnione efektywności energetycznej
– Przydatne formularze taryfy kosztowej
– Nowe opublikowane średnie ceny i wskaźniki w taryfach dla ciepła z kogeneracji
– Badania i kontrole stanu zapasów paliw

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 10.00
1. Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne dotyczące koncesjonariuszy:
a) wymagalność posiadania koncesji,
b) warunki do spełnienia przez koncesjonariuszy,
c) okoliczności uniemożliwiające posiadanie koncesji,
d) obowiązki informacyjne,
e) konsekwencje braku spełnienia wymogów.

10.00 – 11.30
2. Obowiązek przyłączania i zakupu ciepła z OZE:
a) wsparcie dla ciepła z OZE,
b) zasady zakupu ciepła z OZE,
c) zasady przyłączania instalacji OZE do sieci.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.45

3. Rozporządzenie taryfowe dla ciepła:
a) zasady kształtowania taryf na bazie kosztów,
 podział odbiorców na grupy taryfowe,
 uwzględnienie zwrotu z kapitału,
 uwzględnienie kosztów efektywności energetycznej,
 przydatne formularze,
b) zasady kształtowania taryf w sposób uproszczony,
 średnie ceny,
 wskaźniki referencyjne,
 planowany przychód,
c) omówienie istotnych zmian wnoszonych przez rozporządzenie.

13.45 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.45

4. Regulacje w zakresie zapasów paliw:
a) źródło i realizacja obowiązku,
b) obliczenie wielkości wymaganego zapasu,
c) badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ,
d) sankcje,
e) wyroki sądów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 listopada 2017 r. Katowice
9 listopada 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9.30-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby z firmy - 790 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl