Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY – NOWE ZASADY POMOCY KREDYTOBIORCOM Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, nowa stawka oprocentowania kredytów hipotecznych – przygotowanie do wdrożenia zmian w Bankach Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

      Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmieniającymi się zasadami pomocy kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz zasadami pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Uczestnicy poznają także zasady ochrony kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe przed skutkami wzrostu stóp procentowych i tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania. Omówione zostanie także stanowisko Związku Banków Polskich dotyczące wdrażanych regulacji.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi prawnej i obsługi produktów bankowych.

PROGRAM:

I. Cele nowych regulacji dotyczących ochrony kredytobiorców i udzielania pomocy w spłacie zobowiązań kredytowych:
1. Cele regulacji.
2. Terminy wejścia w życie zmian.
II. Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej:
1. Nowe zasady przy przyznawania pomocy (art. 3 ustawy).
2. Tryb rozpatrywania wniosków.
3. Umowa o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia.
III. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych:
1. Zasady zawieszania raty kredytu:
a- wniosek o zawieszenie spłaty kredytu,
b- data zawieszania spłaty kredytu,
c- okres zawieszenia spłaty kredytu,
d- obowiązki informacyjne banku.
IV. Ustawa o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania:
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
2. Wyłączenia ustawowe.
3. Tryb ustalania zmiennej stopy oprocentowania:
a- wniosek kredytobiorcy,
b- zasady zmiany oprocentowania,
c- obowiązki informacyjne banku,
d- nowy harmonogram spłaty kredytu.
V. Ustawa o ochronie kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe przed skutkami wzrostu stóp procentowych:
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
2. Wyłączenia ustawowe.
3. Obowiązki informacyjne banku:
a- termin przekazania informacji,
b- treść informacji dla uprawnionych.
4. Uruchomienie ochrony na warunkach przewidzianych w ustawie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 lipca 2022 r. Online
25 lipca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl