Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WAKACJE KREDYTOWE – ocena wdrożenia regulacji w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez nadzorców.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia  jest ocena wdrożonych zasad udzielania wakacji kredytowych i zaproponowanie ewentualnych korekt z uwzględnieniem oczekiwań i uwag zgłoszonych dotychczas przez nadzorców. Omówione zostanie także stanowisko Związku Banków Polskich dotyczące wakacji kredytowych.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi prawnej i obsługi produktów bankowych.

PROGRAM:

I. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (art. 73):

1. Które kredyty podlegają wakacjom kredytowym – analiza przypadków:
a. kredyty na spłatę kredytu hipotecznego,
b. kredyty udzielone na kilka celów,
c. co oznacza, że „wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”.
2. Zasady składania wniosków o wakacje kredytowe:
a. formy komunikacji z bankiem,
b. składanie wniosku przy wielości kredytobiorców – analiza możliwych reklamacji,
c. co oznacza, że „zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy”
d. okres czy okresy zawieszenia spłaty – uwagi nadzorców,
e. czy można wnioskować o zawieszenie spłaty przeterminowanej raty.
3. Przedmiot zawieszenia- spłata kredytu czy wykonanie umowy:
a – czy w okresie zawieszenia kredytobiorca może korzystać z ustawowych uprawnień np. do przedterminowej spłaty zadłużenia,
b – czy w okresie zawieszenia bank może wypłacać kolejne transze kredytu,
c – co oznacza „zawieszenie na okres miesiąca”.
4. Zasady potwierdzania przez bank przyjęcia wniosku o wakacje kredytowe:
a. forma potwierdzenia,
b. termin potwierdzenia,
c. potwierdzenie przy wielości kredytobiorców,
d. czy należy powiadomić osoby udzielające zabezpieczenia spłaty kredytu.
5. Zasady działania banku po wpływie wniosku:
a. czy bank może weryfikować treść wniosku,
b. procedura postępowania wobec wniosków, które wpłynęły w dzień wolny od pracy lub poza godzinami pracy,
c. czy bank ma obowiązek dokonania zmiany wpisu w księdze wieczystej.
6. Wakacje kredytowe a inne formy pomocy kredytobiorcy:
a. czy kredytobiorca może skorzystać równolegle z FWK,
b. wakacje kredytowe a wcześniejsza umowa restrukturyzacyjna.
7. Czy wakacje kredytowe należy traktować jako restrukturyzację – zalecenia nadzorców:
a. wpisy w BIK,
b. wpływ wakacji kredytowych na zdolność kredytową konsumenta.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 sierpnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl