Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY- praktyczne aspekty zawierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym problematyka rachunków uśpionych w Bankach Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad przygotowania, zawierania i korzystania z rachunków bankowych przez poszczególne grupy klientów banków oraz zasady wypłaty środków z rachunków po śmierci ich posiadaczy.
Wskazane zostaną także terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych osób uprawnionych do środków oraz zasady postępowania banku w przypadku zgłoszenia przez klienta nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje, pracownicy obsługujący umowy rachunków

PROGRAM:

I. Ogólne zasady zawierania umowy rachunku bankowego:
1. Definicja umowy ramowej i jej obligatoryjne elementy.
2. Umowne i ustawowe ograniczenia korzystania ze środków przez posiadacza rachunku:
a) ograniczenia umowne,
b) egzekucja,
c) blokada Szefa KAS,
d) blokada organów ścigania.
3. Strony umowy rachunku i zasady reprezentacji klientów – analiza przypadków.
4. Czynności o charakterze publicznoprawnym wykonywane przy otwieraniu rachunku.
5. Szczególne zasady otwierania rachunków dla konsumentów:
a) dokument dotyczący opłat,
b) dokumenty wymagane przed zawarciem umowy- zasady dokumentowania.
6. Zasady korzystania posiadacza ze środków na rachunku – problem odpłatności za poszczególne czynności:
a) zapisy abuzywne w Taryfach prowizji i opłat,
b) zestawienie opłat.

II. Odpowiedzialność stron umowy za korzystanie ze środków na rachunku:
1. Najczęstsze nieprawidłowości w zapisach umownych i klauzule abuzywne.
2. Zasady postępowania banku w przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych:
1. terminy przyjmowania zgłoszeń klientów.
2. pojęcie „autoryzacji transakcji”.
3. pojęcie „należytej staranności użytkownika”.
4. zasady zgłaszania transakcji oszukańczych do organów ścigania.

III. Zasady i tryb rozwiązania umowy rachunku:
1. Sposoby, terminy i skutki rozwiązania umowy rachunku bankowego – analiza przypadków:
a) przez bank,
b) przez klienta,
c) z mocy prawa,
d) na skutek upływu terminu, na który umowa została zawarta.
2. Co oznacza „umowa rozwiązana ale nadal wiążąca” w umowach z konsumentami?
2. Problem opłat za prowadzenie rachunku po śmierci klienta.
3. Osoby uprawnione do wypłaty środków.
3. Nowe zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach konsumentów.

IV. Zasady postępowania banku z rachunkami po śmierci klientów:
1. Konsumentów.
2. Rolników.
3. Przedsiębiorców.
4. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków.

V. Zasady ujawniania osobom uprawnionym informacji o rachunkach stanowiących tajemnicę bankową.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl