Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY PRAWNE- WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z windykacją należności za wodę i ścieki w przypadku śmierci odbiorcy, szukania spadkobierców, poszukiwania informacji o dłużniku, blokowania ścieków, możliwości wejścia na teren odbiorcy, który nie płaci, odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz postępowania pojednawczego i restrukturyzacyjnego.

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak  Legal Kancelaria Prawna  Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji gdzie ich szukać ?
2. Kwestie zmarłych odbiorców, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Co robimy z przyłączem? Czy szukamy spadkobierców jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
3. Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
4. Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedają dom? Co, jeśli nowy właściciel nie chce podpisać umowy? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Co w przypadku gdy zaległości powstały po dniu zakupu i przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi, ale umowa nie została przepisana na nowego właściciela? Co gdy nie ma protokołu przekazania ze stanem wodomierza na dzień sprzedaży, co gdy jest protokół i jasno wskazuje że za zafakturowane zużycie odpowiada nowy nabywca?
5. Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem Ewidencji Ludności? Do kogo zwracać się w sprawie informacji z rejestru PESEL?
6. Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?
7. Co zrobić, gdy właściciel nie chce wpuścić pracowników ZGWK w celu odcięcia wody? Jakie organy porządkowe mogą pomóc w takich sytuacjach?
8. Odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków, a rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i windykacja należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. Ugoda zawierana pomiędzy odbiorcą usługi a przedsiębiorstwem wod-kan po odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
9. Postępowanie pojednawcze, ugody i porozumienia restrukturyzacyjne (jak skutecznie zawrzeć ugodę z dłużnikiem, gwarantując sobie spłatę wierzytelności i poprawiając swoją sytuację procesową w razie nie wywiązania się przez dłużnik z warunków ugody, przykładowe klauzule ugody). Możliwość przekazania informacji o dłużniku do BIG, jako narzędzie windykacyjne
10. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl