Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty – tajemnica bankowa w praktyce Banku Spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat tajemnicy bankowej i jej wpływu na bank i poszczególnych pracowników przy wykonywaniu czynności bankowych.
Podczas warsztatów omówione zostaną zasady weryfikowania próśb o ujawnienie informacji o produktach zgłaszane przez klientów, osoby trzecie, w tym małżonków klientów, ich spadkobierców oraz pełnomocników. Wskazane zostaną także zasady prawidłowej weryfikacji wezwań o ujawnienie danych objętych tajemnicą bankową, zgłaszanych przez tzw. uprawnione podmioty, w tym sądy, organy ścigania, organy egzekucyjne i upadłościowe i nadzorców.
Wskazane zostaną także najczęstsze błędy banków w tym zakresie, sposoby ich zapobiegania oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje klientów.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

1. Czym jest tajemnica bankowa:
a. pojęcie tajemnicy bankowej,
b. tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w banku,
c. tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych – czy to są tożsame pojęcia.
2. Zakres czasowy tajemnicy bankowej:
a. jak długo należy jej przestrzegać,
b. czy tajemnica obowiązuje po zmianie pracodawcy,
c. czy tajemnica obowiązuje po śmierci klienta,
d. czy tajemnica obowiązuje po przejściu bankowca na emeryturę.
3. Beneficjenci tajemnicy bankowej – czyli kogo chronimy.
4. Zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową – analiza przypadków:
a. klientom banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi,
b. małżonkom klientów banku,
c. osobom uprawnionym do wypłaty środków po śmierci posiadacza rachunku;
d. spadkobiercom klientów banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi,
e. pełnomocnikom,
f. rodzicom małoletnich posiadających rachunki w banku,
g. organom upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
h. zarządcy sukcesyjnemu.
5. Zasady udzielania informacji objętych tajemnicą bankową na wezwanie uprawnionych organów– analiza przypadków:
a. organom egzekucyjnym,
b. organom ścigania – wymagane przez bank dokumenty,
c. sądom:
– w sprawach alimentów,
– w sprawach spadkowych,
d. organom nadzorczym.
6. Zasady prawidłowego przetwarzania i uchylania tajemnicy bankowej w rejestrach bankowych.
7. Sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej dla banku i pracownika:
a. sankcje karne,
b. odpowiedzialność odszkodowawcza,
c. sankcje dyscyplinarne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl