Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM – Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2022 roku – Skargi dotyczące umów rachunku – Skargi dotyczące umów kredytowych – Projektowane zmiany prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów powszechnych i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W 2022 roku wzrasta liczba skarg kierowanych przez klientów banków do Arbitra Bankowego i rozszerza się ich zakres merytoryczny. Wpływają już sprawy związane z wdrożeniem Rekomendacji S i wakacjami kredytowymi. Z roku na rok rośnie również udział spraw dotyczących działalności banków spółdzielczych – jest to już blisko 10% wszystkich sporów.
Celem warsztatów jest przybliżenie tematyki skarg konsumentów składanych do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2022 roku oraz spodziewanego rozwoju tematyki reklamacji, uwzględniającego najnowsze orzecznictwo sądowe, wyroki TSUE i stanowiska nadzorców.

PROGRAM:

I. Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2022 roku:
1. Liczba i zakres merytoryczny skarg.
2. Rodzaje rozstrzygnięć.

II. Skargi dotyczące umów rachunku:
1. Nieautoryzowane transakcji płatnicze.
2. Reklamacje dotyczące rozliczenia środków po zmarłych posiadaczach rachunków.
3. Skargi dotyczące nieprawidłowego uchylenia tajemnicy bankowej.
4. Reklamacje w zakresie wadliwego prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
5. Blokowanie rachunku w przypadku upadłości klienta – analiza sprzecznych stanowisk UKNF i UOKiK.

III. Skargi dotyczące umów kredytowych:
1. Restrukturyzacja zadłużenia (nowe obowiązki banków).
2. Wakacje kredytowe.
3. Zmiana stopy oprocentowania ze zmiennej na okresowo stałą (Rekomendacja S).
4. Umowa kredytu a nowa ustawa deweloperska.
5. Uwaga na art. 22 UKH.
6. Nowe zasady rozliczenia kredytu hipotecznego po wpisie hipoteki do księgi wieczystej (od. 17.09.2022r).

IV. Projektowane zmiany prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów powszechnych i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji:
1. Zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń.
2. Wyrok TSUE z dnia 8.09.2022 roku w przedmiocie przedawnienia roszczeń konsumentów wynikających z klauzul abuzywnych i możliwości sądowej modyfikacji treści zaskarżonej umowy.
3. Zmiany ustawy o ochronie konkurencji konsumentów.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl