Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w Banku spółdzielczym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?
Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na:
1. prawidłowe określenie stron umowy zawieranej przez bank,
2. rozpoznanie najczęściej występujących w obrocie gospodarczym typów umów,
3. prawidłowe określenie przedmiotu umowy, jej nazwy oraz okresu obowiązywania,
4. sformułowanie argumentacji pozwalającej przekonać drugą stronę umowy do modyfikacji postanowień niekorzystnych dla banku,
5. zabezpieczenie interesów banku poprzez wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących kary umownej, zadatku, odstąpienia od umowy,
6. prawidłowe określenie zasad zmiany lub rozwiązania umowy,
7. przygotowanie aneksu do umowy,
8. przedsięwzięcie prawidłowego sposobu postępowania w przypadku konieczności rozwiązania umowy,
9. dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z zawieraniem umów na odległość,
10. prawidłowe określenie numeru, nazwy oraz przedmiotu uchwały/zarządzenia,
11. ustalenie oraz wskazanie podstawy prawnej uchwały/zarządzenia,
12. zastosowanie właściwych jednostek redakcyjnych w uchwale/zarządzeniu,
13. poprawne określenie daty wejścia w życie uchwały/zarządzenia
14. uniknięcie najczęstszych błędów związanych z przygotowywaniem projektów uchwał/zarządzeń.

Adresaci: Do kogo adresowane jest e-szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się w banku przygotowywaniem projektów umów/aneksów do umów oraz projektów uchwał/zarządzeń.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie
2. Jak poprawnie napisać umowę?
2.1 Zasady reprezentacji banku spółdzielczego
2.2 Najpopularniejsze rodzaje umów zawieranych przez banki (umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, o roboty budowlane)
2.3 Oznaczenie miejsca, daty oraz stron umowy
2.4 Określenie przedmiotu umowy, nazwy oraz okresu obowiązywania
2.5 Istotna treść umowy
2.6 Postanowienia końcowe
2.7 Zabezpieczenie interesów banku
2.7.1 Kara umowna
2.7.2 Zadatek
2.7.3 Odstąpienie od umowy
2.8 Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy
2.9 Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy
2.10 Analiza wybranych postanowień umownych
2.11 Warsztaty z udziałem uczestników
3. Jak poprawnie napisać uchwałę lub zarządzenie?
3.1 Zarządzenie a uchwała – podstawowe różnice
3.2 Określenie numeru, nazwy oraz przedmiotu uchwały/zarządzenia
3.3 Określenie podstawy prawnej
3.4 Podział na paragrafy i ustępy
3.5 Sposób formułowania postanowień
3.6 Określenie daty wejścia w życie
3.7 Postanowienia końcowe
3.8 Zmiana uchwały/zarządzenia
3.9 Analiza wybranych uchwał oraz zarządzeń
3.10 Warsztaty z udziałem uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl