Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NIEAUTORYZOWANEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ – problemy ze wdrożeniem Dyrektywy PSD2 w praktyce banków spółdzielczych w świetle zalecań UOKiK, KNF i najnowszego orzecznictwa sądowego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Od dnia 14 września 2019 roku obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, które wprowadziły wymogi w zakresie silnego uwierzytelniania użytkownika. Niezgodność art. 46 u. 1 ustawy z przepisami Dyrektywy PSD2 powoduje rozbieżność w interpretacji zasad odpowiedzialności stron umowy za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Ponieważ od czasu wejścia w życie tej regulacji, większość reklamacji bankowych dotyczy nieautoryzowanych transakcji płatniczych, prawidłowa interpretacja przepisów jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa banku i klientów.

Podczas szkolenia omówione zostanie stanowisko Prezesa UOKiK wskazane w raporcie z dnia 16 listopada 2021 roku oraz wnioski z Raportu „Obowiązki związane z korzystaniem z instrumentu płatniczego oraz rozkład odpowiedzialności między dostawcą a użytkownikiem w przypadku transakcji” opracowanego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Przyjrzymy się również ewolucji orzecznictwa sądów powszechnych i aktualnym – rozsądnym wyrokom.

Omówione zostanie także ostatnie stanowisko UKNF w zakresie interpretacji przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Obowiązki banku (dostawcy) i klienta (użytkownika) w zakresie transakcji płatniczych.
II. Pojęcie nieautoryzowanej transakcji płatniczej:
1. Pojęcie silnego uwierzytelnienia.
2. Pojęcie nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
3. Nieautoryzowana transakcja płatnicza a nieuwierzytelniona transakcja płatnicza – różnice praktyczne.
4. Stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 16 listopada 2021 roku jako wytyczna postępowania banku.
5. Projekt ustawy zmieniającej przepis art. 46 ustawy o usługach płatniczych.
III. Zasady działania banku po zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej:
1. Termin rozpatrzenia zgłoszenia.
2. Zasady rozpoznania zgłoszenia:
a – przesłanki pozytywne – uznanie zgłoszenia,
b – przesłanki negatywne – odmowa uznania zgłoszenia.
3. Termin zwrotu kwoty kwestionowanej transakcji.
4. Prawo użytkownika do sądu – która ze stron powinna wnieść pozew.
IV. Wina umyślna i rażące niedbalstwo użytkownika jako przesłanki wyłączające odpowiedzialność banku:
1. Wina umyślna i rażące niedbalstwo użytkownika – pojęcie.
2. Analiza przypadków nienależytego zachowania użytkownika:
a- zaniedbanie obowiązków ustawowych,
b- naruszenie obowiązków ostrożnościowych,
c- ujawnienie danych do rachunku osobom trzecim,
d- instalacja oprogramowania,
e- ujawnienia danych podczas rozmowy telefonicznej,
V. Orzecznictwo sądów powszechnych – ewolucja podejścia do naruszenia obowiązków ostrożnościowych przez użytkowników – analiza orzeczeń.
VI. Stanowisko UKNF w zakresie interpretacji przepisów ustawy o usługach płatniczych – czy nadzorca ma rację.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl