Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODKAN, AKTUALIZACJA ZASAD POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WŁĄCZENIA I ODBIORU W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOD.-KAN. WRAZ Z WZORAMI DOKUMENTÓW WARSZTATY PRAWNE w pytaniach i odpowiedziach

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Omówienie zasad postępowania w sprawach warunków przyłączenia do sieci, włączenia i odbioru:
– wzór procedury wydania warunków przyłączenia oraz przyłączenia do sieci do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
-wzór graficznego algorytmu postępowania w sprawach dotyczących warunków przyłączenia
2. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci:
– wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
3. Klasyfikacja terminu rozpoznania i ocena kompletności wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci:
– wzór pisma informującego o potrzebie uzupełnienia złożonego wniosku.
4. Rozpoznanie merytoryczne wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci:
– wzór pisma informującego o potrzebie uzupełnienia wniosku;
– wzór pisma informującego o przedłużeniu terminu rozpoznana wniosku;
– wzór warunków przyłączenia do sieci;
– wzór pisma informującego o odmowie wydania warunków przyłączenia
5. Sporządzenie dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, oraz jego przedłożenie przedsiębiorstwu celem sprawdzenia, czy sporządzony plan uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.
– wzór zawiadomienie o przystąpieniu do budowy przyłączy
6. Stwierdzenie przez przedsiębiorstwo wod-kan, że plan sytuacyjny jest niezgodny
z wydanymi warunkami
– wzór pisma informującego o potrzebie zmiany planu lub zmiany wydanych warunków przyłączenia do sieci. 7. Rozpoczęcie budowy przyłącza, odbiory częściowe, odbiór końcowy.
– przykłady dokumentów dla odbioru.
8. Wniosek o zawarcie umowy i montaż przyrządów pomiarowych:
– wzór wniosku o zawarcie umowy.
9. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl