Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ZE SZCZEGÓLMYM UWZGLĘDNENIEM PROBLEMTYKI UTRZYMANIA PRZYŁĄCZY.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ZE SZCZEGÓLMYM UWZGLĘDNENIEM PROBLEMTYKI UTRZYMANIA PRZYŁĄCZY.

PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA WOD.-KAN. W POSTĘPOWANIACH PRZED UOKiK, URZYMANIE PRZYŁĄCZY I URZĄDZEŃ WOD.-KAN. PRZEZ GMINY LUB PRZEDSIEBIORSTWA WOD-KAN. – ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA!!!

Czy przyłącze wodociągowe (i) lub kanalizacyjne w części wykraczającej poza granicę nieruchomości powinno być traktowane jako urządzenie?

Zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwa wod.-kan. i gmin?

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Czy dopuszczalne jest oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Tryb postępowania.
2. Zakres definicji legalnych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa.
3. Przykłady postępowań przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) wyłączenia przez przedsiębiorstwo wod.-kan. lub gminę obowiązku utrzymania przyłączy stanowiących własność odbiorcy;
b) pobieranie opłat za tzw. wcinki do sieci oraz za warunki przyłączenia;
c) przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wydawane w formie jednostronnego oświadczenia woli:
a) wzór standardowych warunków przyłączenia do sieci wod-kan.,
b) wzór warunków przyłączenia dla tzw. „drugiego wodomierza na przyłączu”,
c) wzór warunków przyłączenia dla podlewania ogrodów,
d) wzór warunków dla konkretnego przypadku: myjnia samochodowa,
5. Ustalenie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami przyłączenia.
6. Wzór protokołu odbioru końcowego przyłącza lub sieci. Wzór protokołu przeglądu t technicznego przyłącza lub sieci.
7. Inwestycji liniowe, a problem korzystania z cudzych nieruchomości. Zajęcie pasa drogowego.
8. Problemy eksploatacyjne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
a) własność sieci lub przyłączy a ich utrzymanie i eksploatacja,
b) przykłady postanowień umowny, gdy przedsiębiorstwo jako posiadacz utrzymuje przewody wod-kan do granicy nieruchomości.
9. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 sierpnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl