Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Weryfikacja procedur w związku z obowiązkiem posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie warsztatowe. Zgodnie z zapisami Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji od 10 marca 2023r. każdy podmiot rejestrowany w KRS (min. Banki spółdzielcze) będzie zmuszony do posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych. W związku z powyższym banki powinny się przygotować do samego procesu otwarcia skrzynki jak i do zmian w wewnętrznych procedurach z tym związanych.

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie banku do założenia skrzynki do elektronicznych doręczeń ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanie zmian w wewnętrznych procedurach Banku Spółdzielczego.

 

 1. KORZYŚCI
 1. W ramach warsztatowego szkolenia zostanie przeprowadzony proces otwarcia skrzynki do doręczeń elektronicznych.
 2. Podczas szkolenia zostanie zdefiniowany zakres obowiązków Administratora e:skrzynki, zgodnie z zapisami ustawy o elektronicznych doręczeniach.
 3. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany w regulacjach wewnętrznych należy wprowadzić pod katem administrowania ww. skrzynką.
 4. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zmian w wewnętrznych procedurach.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników działu IT, przyszłych administratorów skrzynki do elektronicznych doręczeń, pracowników komórki ds. organizacyjno – administracyjnych, komórki ds. zgodności, funkcji kontroli i audytu wewnętrznego.

 

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy z zakresu obsługi klienta – oczekiwana wiedza na temat obiegu korespondencji w Banku, zasad administrowania systemami pocztowymi.

PROGRAM:

1. Zasady funkcjonowania systemu wymiany korespondencji w ramach skrzynki do doręczeń elektronicznych,
2. Zmiany w zasadach przesyłania i odbierania poczty elektronicznej w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznych doręczeniach,
3. Zasady zgłaszania wniosków o ustalenie adresu do elektronicznych doręczeń,
4. Zadania administratora skrzynki do elektronicznych doręczeń – uzupełnienie zadań w Regulaminie organizacyjnym,
5. Zasady nadawania uprawnień użytkowników elektronicznej skrzynki do doręczeń,
6. Zasady administrowania skrzynką – zapisywanie, czyszczenie i archiwizacja wiadomości,
7. Zmiany w Instrukcji kancelaryjnej w związku z wdrożeniem skrzynki do doręczeń elektronicznych,
8. Zmiany w Zasadach realizacji skarg i reklamacji,
9. Zmiana wzoru deklaracji członkowskiej,
10. Inne zmiany w procedurach wewnętrznych Banku związane z posiadaniem skrzynki do doręczeń elektronicznych.
11. Tryb zatwierdzania i wprowadzania ww. zmian.
12. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl