Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Weryfikacja SIZ oraz plan pracy Rady Nadzorczej z uwzględnieniem AML i ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zbliżający się koniec roku jest momentem w którym zwykle Rada Nadzorcza zatwierdza swój Plan pracy na kolejny rok. Plan pracy Rady Nadzorczej musi być ściśle powiązany z obowiązującym w Banku Systemem informacji zarządczej. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r. za opracowanie projektu planu pracy Rady Nadzorczej odpowiada Zarząd.

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie wspólnego przeglądu Systemu Informacji Zarządczej pod kątem przygotowania optymalnego planu pracy rady nadzorczej i komitetu audytu, dostosowanego do wymagań przepisów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z, L, U oraz Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML.

 

 1. KORZYŚCI
 1. W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzony przegląd zmian przepisów wymagający uwzględnienia w SIZ.
 2. Uczestnik zapozna się z przepisami zewnętrznymi, które mają wpływ na system informowania Rady Nadzorczej
 3. Uczestnik zaplanuje podział zadań rady nadzorczej tak aby zrealizować zapisy regulacji zewnętrznych oraz aby zapewnić odpowiednie obciążenie zadaniami rady w poszczególnych kwartałach,
 4. Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej przykłady:
  1. Instrukcji SIZ,
  2. Raportu z przeglądu systemu SIZ,
  3. Planu pracy rady nadzorczej na 2024r.
  4. Plan pracy Komitetu Audytu na 2024r.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą organów statutowych, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie obsługi organów statutowych.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
2. Weryfikacja zadań Rady Nadzorczej na podstawie zmian przepisów zewnętrznych:
a. Wytyczne EBA/GL/2022/05,
b. Rekomendacja L,
c. Rekomendacja U (bancassurance),
d. Ryzyko ESG
e. Ryzyko geopolityczne,
f. Itp..
3. Organizacja przepływu informacji zarządczej w Banku,
4. Organizacja przekazywania informacji cyklicznych Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej,
5. Dostosowanie planu pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu do SIZ,
6. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl