Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Proces kredytowy obejmujący klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w dużym stopniu związany jest oceną adekwatności zabezpieczeń przyjmowanych przez bank, a w szczególności wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ekspozycji kredytowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznym procesem weryfikacji wyceny i monitorowania zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych. Uczestnicy dowiedzą się również jakich błędów podczas tego procesu unikać.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla pracowników oraz zarządu banków, dyrektorów placówek, obsługi prawnej, audytorów a przede wszystkim dla pracowników zaangażowanych w proces kredytowy w Banku.

PROGRAM:

I. Monitorowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych:
1. Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości.
2. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce.
3. Regulacje nadzorcze KNF w zakresie monitorowania wartości zabezpieczeń
4. Źródła informacji o wartości nieruchomości.
5. Znaczenie wiarygodnej informacji o wartości nieruchomości w działalności bankowej.
6. Międzybankowa Baza Danych – wymagania Rekomendacji J KNF.
7, AMRON – międzybankowa baza danych o nieruchomościach.

II. Weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości – podstawy wyceny, struktura operatu szacunkowego, weryfikacja formalna i analiza merytoryczna operatu szacunkowego:
1. Podstawy prawne wyceny nieruchomości.
2. Rodzaje wartości nieruchomości.
3. Wartość rynkowa nieruchomości.
4.Podejście, metody, techniki stosowane w wycenie nieruchomości.
5 Specyfika wyceny dla banku.
6. Ocena zbywalności nieruchomości.
7. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności – obowiązki rzeczoznawcy wg standardu.
8. Forma i treść operatu szacunkowego.
9. Weryfikacja formalna operatu szacunkowego.
10. Analiza merytoryczna operatu szacunkowego, w tym:
– określenie przedmiotu wyceny
– weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
– analiza dokumentów nieruchomości
– analiza stanu faktycznego nieruchomości
11 Załącznik do operatu – obszary ryzyka związane z nieruchomością.

III. Weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości – najczęściej spotykane błędy:
1. Źródła błędów operatów.
2. Analiza stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości.
3. Powierzchnia jako nośnik wartości.
4. Nieruchomości nieprzydatne na zabezpieczenia.
5. Nieruchomości obarczone zwiększonym ryzykiem.
6. Podejście porównawcze – najczęstsze błędy.
7. Podejście dochodowe – najczęstsze błędy.
8. Podejście mieszane, metoda pozostałościowa – zastosowanie, najczęstsze błędy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.45

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 450zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl