Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W BRANŻY WODNOKANALIZACYJNEJ I ENERGETYCZNEJ – prewencja windykacyjna i podstawowe pojęcia – windykacja przedsądowa – podatkowe aspekty windykacji – psychologiczne aspekty windykacji

PROGRAM:

I. Prewencja windykacyjna i podstawowe pojęcia:
1. Badanie wiarygodności partnerów.
2. Zobowiązania umowne – zagadnienia ogólne.
3. Kategoryzacja dłużników ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowej i energetycznej.
4. Poprawne zawieranie umów – kształtowanie umowy a windykacja
5. Wykonanie umów i skutki ich niewykonania – o czym musi wiedzieć pracownik zajmujący się windykacją
w firmie wodociągowej i energetycznej?
6. Sposoby wygaszania zobowiązań – czy tylko zapłata pieniężna rozwiązuje problem należności?
7. Podstawowe formy zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów: zabezpieczenia osobowe i rzeczowe – zasady ich stosowania, egzekucji i implikacje podatkowe (weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przystąpienie do długu).
8. Jak i kiedy skutecznie korzystać z zabezpieczeń wykonania umów w branży wodociągowej i energetycznej?
9. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego niezbędne w procesie windykacji:
– przedawnienie,
– wymagalność,
– potrącenie,
– odnowienie,
– cesja,
– odsetek.
10. Kolejność zaspokajania roszczeń.

II. Windykacja przedsądowa:
1. Metodyka prowadzenia windykacji.
2. Identyfikacja problemów z dłużnikiem jako podstawa skutecznej windykacji:
– przyczyny braku zapłaty,
– kategoryzacja dłużników,
– znikający dłużnik – odnajdywania dłużnika.
3. Przypomnienia, wezwania i inne pisma jako element „gry psychologicznej” prowadzącej do odzyskania należności.
4. Windykacja polubowna, czyli jak przekonać dłużnika, że warto zapłacić.
5. Windykacja należności konsumenckich – szczególne zasady prowadzenia skutecznej windykacji od konsumenta.
6. Szczególne uprawnienia firmy wod-kan i energetycznej w przypadku braku zapłaty.
7. Negocjacje windykacyjne – najważniejsze zagadnienia:
– praktyczne ujęcie problemu technik miękkiej windykacji telefonicznej,
– z kim rozmawiać w sprawie spłaty zobowiązań?
– planowanie rozmowy i jej poszczególne etapy,
– najczęściej spotykane wymówki dłużników,
– dobrowolne poddanie się egzekucji, uznanie długu, rozłożenie na raty, ugoda sądowa.
8. Windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne.
9. Czynności windykacyjne konieczne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego.

III. Podatkowe aspekty windykacji:
1. Należności w kosztach.
2. Odpisy na należności w kosztach.
3. Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.
4. Ulga na złe długi w VAT – niekorzystna zmiana w przepisach; które przepisy stosować do których należności
5. Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji – UWAGA – jest szansa na odzyskanie całości kosztów!
6. Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

IV. Psychologiczne aspekty windykacji:
1. Metodyka prowadzenia „miękkiej” windykacji.
2. Organizacja pracy osoby/osób zajmujących się windykacją.
3. Rozmowa z trudnym dłużnikiem – najważniejsze zagadnienia .
4. Podsumowanie.

16.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 luty 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl