Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – ŻRÓDŁA NALEŻNOŚCI, TERMINY PRZEDAWNIENIA, OCHRONA KONSUMENCKA, ODSETKI, DOPUSZCZALNOŚĆ ODCIĘCIA DOSTAW WODY LUB ZAMKNIĘCIA PRZYŁACZA KANALIZACYJNEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Aspekt zmian pod kątem działań polubownych przed skierowaniem sprawy do sądu (wymagania dowodowe od 1 lipca 2023 r. w postępowaniach przeciwko konsumentom
Doręczenia komornicze po ostatniej nowelizacji KPC (fikcja doręczeń)

PROGRAM:

1. Umowa i inne źródła należności za wodę i ścieki – forma, istotne postanowienia umowne dotyczące windykacji.
2. Wezwanie do zapłaty; Sposób zaliczenia wpłat na poszczególne wierzytelności dokonywanych przez odbiorców usług. Kompensaty jako alternatywa zapłaty. Różnice i podstawy kompensat a potrąceniem ustawowym. Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń. Aspekt ważności wysyłanych wezwań, podpis odręczny, podpis osoby w zastępstwie a jej pełnomocnictwo. Kiedy wysłane ponaglenie jest ważne-wymagania formalne.
3. Przedawnienia roszczeń(sprzedaży podstawowej, pozostałej- za świadczenie usług dodatkowych, wody opadowe, noty obciążeniowe, noty odsetkowe).
4. Przerwanie okresu przedawnienia (zawezwanie do próby ugodowej), uznanie długu, odnowienie długu, potrącenie przedawnionych roszczeń, próba ugodowa); Naliczanie odsetek i ich terminy przedawnienia w stosunkach między przedsiębiorcami a konsumentami. Rodzaje odsetek. Dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
5. Brak zawartej umowy z aktualnym właścicielem nieruchomości . Możliwości egzekucji. Sankcje i możliwości w stosunku do nowego właściciela nieruchomości. Przypadki sprzedaży nieruchomości, spadkobierców.
6. Jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji gdzie ich szukać ? Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem Ewidencji Ludności? Do kogo zwracać się w sprawie informacji z rejestru PESEL?
7. Kwestie zmarłych odbiorców, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Co robimy z przyłączem? Czy szukamy spadkobierców jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
8. Aspekt zmian pod kątem działań polubownych przed skierowaniem sprawy do sądu (wymagania dowodowe od 1 lipca 2023 r. w postępowaniach przeciwko konsumentom);
9. Postępowanie pojednawcze, ugody i porozumienia restrukturyzacyjne (jak skutecznie zawrzeć ugodę z dłużnikiem, gwarantując sobie spłatę wierzytelności i poprawiając swoją sytuację procesową w razie nie wywiązania się przez dłużnik z warunków ugody, przykładowe klauzule ugody). Postępowanie sądowe.
10. Doręczenia komornicze po ostatniej nowelizacji KPC (fikcja doręczeń).
11. Odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków, a rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i windykacja należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.
12. Możliwość przekazania informacji o dłużniku do BIG jako narzędzie windykacyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl