Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WNIOSEK O SKRÓCENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. -WPŁYW PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZATRUDNIENIA NA TARYFY DECYZJE ORGANÓW REGULACYJNYCH OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

PROGRAM:

1. Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu, rozporządzenia taryfowego

a. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
b. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i ustalenie nowych taryf.
c. działalność centralnego organu regulacyjnego.
d. wpływ cen energii elektrycznej na taryfy
e. wpływ wysokości podatku od nieruchomości na taryfy
f. dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych i komunalnych z organem regulacyjnym
g. decyzje organów regulacyjnych- przykłady wraz z omówieniem

2. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.
a. terminy ustawowe i kpa,
b. weryfikacja wniosków taryfowych,
c. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
d. procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.

3. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a. pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
b. treść oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
c. obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
d. konsekwencje nie złożenia oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
e. orzecznictwo sądowe.

4. Nowelizacja ustawy Prawo wodne:
a. instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
b. oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych – do potrzeb ustalania opłat za usługo wodne,
c. kryteria i konsekwencje wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda,
d. najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
e. procedury reklamacyjne,
f. orzecznictwo sądowe.

5. Opłaty za usługi wodne:
a. opłaty stałe i opłaty zmienne,
b. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
c. opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych,
d. opłaty za zmniejszenie retencji

6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 marca 2020 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl