Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LATACH 2023/2024 BUDOWA NIEZBĘDNEGO PRZYCHODU. KALKULACJA „KROK PO KROKU.” BUDOWA CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU TARYFY I UZASADNIENIA. DOTYCHCZASOWE DOŚWADCZENIA Z POSTĘPOWAŃ PRZED WODAMI POLSKIMI W SPRAWACH ZATWIERDZENIA TARYFY.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Ustalenie okresu obrachunkowego i identyfikacja kosztów z okresu obrachunkowego istotnych dla planowania niezbędnego przychodu m.in.:
• ustalenie poziomu wykonania kosztów bezpośrednich poniesionych w okresie obrachunkowym,
• ustalenie poziomu wykonania kosztów pośrednich, wyłączenie strukturą kosztów pośrednich związanych z innymi rodzajami działalności prowadzanej przez przedsiębiorstwo wod-kan,
• planowanie wartości niezbędnego przychodu na okres obowiązywania nowej taryfy tj. jak planować koszty amortyzacji, wynagrodzeń, materiałów, energii, opłat za usługi wodne oraz pozostałych kosztów bezpośrednich i pośrednich,
• planowanie sprzedaży na okres obowiązywania nowej taryfy,
• planowanie liczby odbiorców na okres obowiązywania nowej taryfy,

2. Wybór rodzaju i struktury nowej taryfy m.in.:
• dopuszczalne modele taryfowe w zakresie rodzaju i struktury taryfy,
• opłaty za usługi wodne i sprzedaż jako współczynniki alokacji kosztów,
• znaczenie systemów rozliczeń i okresów rozliczeniowych stosownych przez dane przedsiębiorstwo wod-kan dla projektowania stawek opłat abonamentowych (m.in. e-faktura, odczyty zdalne, rozliczenia oparte o przeciętne normy, wodomierze lokalowe),
• czy wyodrębniać taryfowa grupę odbiorców w zakresie gminy obciążanej za wody zużywane d celów o których mowa w art. 22 Ustawy ?

3. Kalkulacja taryfowych cen i stawek opłat na przykładzie krok po kroku.
• przykład kalkulacji taryfy niejednolitej wieloczłonowej na podstawie danych z przykładowego arkusza kalkulacyjnego,
• kalkulacja ceny i stawek opłat abonamentowych,
• stawka opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

4. Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania):
• projekt taryfy (obligatoryjne elementy);
• uzasadnienie (obligatoryjne elementy);
• przykład wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy

5. Złożenie wniosku i postępowanie w sprawie zatwierdzenie taryfy przed organem regulacyjnym. Przegląd aktualnego orzecznictwa w sprawach taryf. Udział organów gminy w nowym postępowaniu „taryfowym”.Odmowa i zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Odwołania od decyzji organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia taryf.

6. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 lutego 2024 r. Online
26 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl