Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przedmiotem szkolenia jest omówienie przebiegu postępowania egzekucyjnego, z uwzględnieniem aktualnych poglądów orzecznictwa sądowego i problemów występujących w praktyce. Wyższa skuteczność czynności egzekucyjnych zależna jest częściowo od aktywności i wiedzy samego wierzyciela. Stąd ważne są czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji, w tym ustalenie majątku dłużnika, który realnie może służyć zaspokojeniu roszczeń wierzyciela. Obecne przepisy nie są korzystne dla wierzycieli, a ich interpretacje często rodzi różnego rodzaju ryzyka. Stąd konieczne jest podejmowanie działań, które ryzyka te może ograniczać lub w ogóle eliminować. Znajomość zasad prowadzenia egzekucji umożliwia kreowanie takich rozwiązań. Kilka z nich będzie zaprezentowanych podczas szkolenia.

Dodatkowo szkolenie omawia zasady pozaegzekucyjnego zaspokojenia się z przedmiotu zastawu rejestrowego. Instytucja ta będzie omówiona na podstawie przykładów z praktyki.

PROWADZĄCY:

1. Uwagi wstępne
2. Podstawa do wszczęcia egzekucji
3. Czynności poprzedzający złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji – zebranie informacji o majątku dłużnika i jego sytuacji
4. Wybór komornika sądowego
5. Formułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji
6. Niecelowe wszczęcie egzekucji – kiedy następuje i jako są jego konsekwencje
7. Zaliczka na wydatki w toku egzekucji
8. Ustanowienie kuratora dla dłużnika nie posiadającego organu do reprezentacji lub nie znanego z miejsca pobytu
9. Zaskarżanie czynności komornika sądowego, kontrola działań komornika sądowego
10. Udział w czynnościach komornika sądowego
11. Podstawowe sposoby egzekucji (egzekucja z ruchomości, rachunków bankowych, dochodów z działalności zawodowej, praw majątkowych)
12. Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji
13. Egzekucja z nieruchomości – analiza planu podziału środków ze sprzedaży i składania zarzutów do planu
14. Zakończenie postępowanie egzekucyjnego i dalsze czynności
15. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego
• Publiczna sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego
• Przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność
• Zaspokojenie poza postępowaniem upadłościowym
16. Pytania uczestników szkolenia

PROGRAM:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl