Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad klasyfikowania wydatków jako wydatki strukturalne, obliczania, dokumentowania oraz ewidencji księgowej wydatków strukturalnych oraz zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej o wydatkach strukturalnych RB-WSa i RB-WSb.

PROGRAM:

 1. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie wydatków strukturalnych.
 2. Klasyfikacja wydatków strukturalnych – obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych, zasady klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.
 3. Zasady obliczania i dokumentowania wydatków strukturalnych.
 4. Regulacje wewnętrzne w zakresie dokumentacji dotyczącej wydatków strukturalnych – dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji wydatków: jednolite zasady przygotowania i opisywania dokumentu źródłowego, plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.
 5. Zasady ewidencjonowania wydatków strukturalnych: w ewidencji bilansowej i pozabilansowej; korekty w ewidencji księgowej roku bieżącego i lat poprzednich.
 6. Eliminowanie przepływów wewnętrznych i wewnątrz sektorowych.
 7. Sprawozdanie budżetowe roczne Rb-WSa i Rb-WSb – zasady sporządzania.
 8. Przykładowe wydatki strukturalne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 kwiecień 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl