Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do renowacji, wymiany i budowy sieci wodociągowych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Bezodkrywkowe techniki renowacji stosuje się przede wszystkim tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione bądź konieczne z uwagi na różne uwarunkowania – np. w centrach miast, gdzie krzyżujące się sieci uzbrojenia podziemnego znajdują się pod kosztownymi nawierzchniami. W takiej sytuacji koszty robót ziemnych i odtwarzania konstrukcji jezdni byłyby bardzo wysokie. Ponadto prowadzenie takich robót powodowałoby znaczne utrudnienia w organizacji ruchu, tym większe, że układy komunikacyjne w większości polskich miast są niesprawne nawet bez takich zakłóceń. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźnie rosnący udział metod bezwykopowych przy przywracaniu sprawności technicznej sieci uzbrojenia podziemnego. Wpływ na rosnący udział metod bezwykopowych ma także aktywność firm krajowych oraz powstawanie nowych, kooperujących z firmami zagranicznymi. Rynek na bezodkrywkowe przywracanie sprawności technicznej sieci uzbrojenia podziemnego jest w Polsce bardzo duży z uwagi na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. O złym stanie technicznym rurociągów podziemnych nie trzeba nikogo przekonywać, a potwierdzają to liczne awarie.

PROWADZĄCY:

dr inż. Florian G. Piechurski

Nauczyciel akademicki, adiunkt na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 na Politechnice Śląskiej; 10 sympozjów naukowo-technicznych 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych; promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich. Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji; 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Był opiekunem merytorycznym takich konferencji, jak: „Straty wody w systemach wodociągowych” (2009–2015), „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych” (2011), „Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” (2012); członkiem rady programowej IX konferencji naukowo-technicznej „Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inżynierii Środowiska”; członkiem rady naukowej i programowej w XV Sympozjum „HYDROPREZENTACJE”.

PROGRAM:

1. Technologie bezwykopowe dla budowy i renowacji sieci i przyłączy wodociągowych.
2. Ogólna charakterystyka technologii bezwykopowych stosowanych w sieciach sanitarnych.
3. Pneumatyczne metody budowy rurociągów.
a. Przycisk udarowy – kret,
b. Wbijanie rur (osłonowych).
4. Horyzontalny przewiert sterowany HDD.
5. Przewierty sterowane poziome.
6. Jednoetapowe przewierty „Direct Pipe”, „Pipe Expres”.
7. Materiały stosowane do technologii bezwykopowych budowy sieci wodociągowych.
8. Problemy z eksploatacją sieci wodociągowej – awarie, brudna woda.
9. Czyszczenie i ocena stanu technicznego eksploatowanych rur wodociągowych.
10. Metoda renowacji rur wodociągowych- ciasnopasowanie.
11. Techniki narzutowe: cementowanie i żywice z tworzyw sztucznych.
12. Renowacje metodą utwardzonego rękawa CIPP.
13. Renowacja rurami zdeformowanymi.
14. Renowacja długimi rurami.
15. Wymiana istniejących rur metodą „Krakingu”.
16. Wymiana przyłącza wodociągowego (stalowego, ołowianego) metodą bezwykopową.
17. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl