Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCE OSTATNIE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ORAZ ORZECZNICTWO ANYMONOPOLOWE.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Budowa sieci przez gminy, przedsiębiorstwa i właścicieli nieruchomości w tym budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych m.in.:
– wzór postępowania w sprawie rejestracji budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty z tym związane;
– budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ze zgłoszeniem na terenie form ochrony przyrody;
– budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych bez projektu i zgłoszenia;
– zasady przebudowy lub remontu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
– geodezyjne wyznaczenie przyłączy w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjna inwentaryzacja powykonawczej, obejmująca położenie ich na gruncie;
– odbiór wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
– legalizacja obiektów budowlanych w okresie przejściowym;

2. Rozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in.:
– dopuszczalność uczestnictwa mieszkańców gminy w finansowaniu budowy urządzeń infrastruktury gminnej a opłata adiacencka.
– wzór umowy „inwestorskiej” stosowanej w przypadku, gdy plany gminy lub lokalnego przedsiębiorstwa wod-kan nie przewidują budowy sieci;
– wzór umowy przyłączeniowej na rozbudowę sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej wraz z określeniem przyszłego tytułu prawnego to tej sieci

3. Przekazywanie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych m.in:
– wzór umowy zawieranej w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym (…);
– wzór umowy zawieranej w trybie art. 49 kc;
– wzór umowy wzór umowy przedwstępnej i przyrzeczonej – tryb 389 kc;

4. Zasady prowadzenia działalności z zakresu odprowadzania ścieków opadowych m.in:.
– wzór regulaminu uwzględniającego zagadnienia gospodarki ściekami opadowymi;
– wzór uchwały rady gminy w sprawie ceny za ścieki opadowe;
– wzór umowy o odprowadzenie ścieków opadowych.

5. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 lipca 2022 r. Online
22 lipca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl