Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZADANIA GMIN, SPÓŁEK KOMUNALNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW WODKAN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – KARY FINANSOWE ZA BRAK KONTROLI

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie tematów związanych z zadaniami gmin w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w świetle aktualnych przepisów prawnych. Prowadzący przedstawi prawidłowe i skuteczne wykonywanie obowiązków gminy w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wskaże zmian w sposobie prowadzenia ewidencji w tym obszarze. Przeanalizuje również czynności kontrolne wykonywania obowiązków przez właściciela nieruchomości oraz sankcje karne. Dodatkowo uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi.

Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych

PROWADZĄCY:

Robert Litwinek

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

PROGRAM:

– ZMIANY W SPOSOBIE PROWADZENIA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– JAK POZYSKAC DANE DO EWIDENCJI, CZY MIESZKAŃCY MAJA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– JAKIE DANE MAJĄ CZY MOGĄ BYĆ W EWIDENCJI
– KONTROLA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PROWADZONA PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY GMINY
– KARY FINANSOWE DLA PRACOWNIKÓW GMIN ZA BRAK KONTROLI
– JAK MAJĄ WYGLĄDAĆ CZYNNOŚCI KONTROLNE
– UPOWAŻNIENIA, LEGITYMACJA SŁUŻBOWA, PROTOKOŁ Z KONTROLI
– KTO MOŻE KONTROLOWAĆ OBOWIĄZKI WYKONYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
– WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI
– OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW
– ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MUIS ROBIC BADANIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– CO ZROBIĆ, GDY NA NIERUCHOMOŚCI JEST TYLKO SŁAWOJKA I BRAK INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
– JAK PRZEPROWADZIC POSTĘPOWANIE PRZYŁĄCZENIOWE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
– EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA OBOWIĄZKU PRZYŁACZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANAL;IZACYJNEJ LUB WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY/ PRZYDOMOWA OCZYSCZALNIĘ ŚCIEKÓW
– OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
– DOWODY OPŁATY ZA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
– POSTĘPOWANIE ORGANU W PRZYPADKU UJAWNIENIA, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE POSIADA UMOWY ANI DOWODÓW UISZCZANIA OPŁAT ZA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
– SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH
ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKAMI GMINY ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl