Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zadania i działanie Rady Nadzorczej w banku zgodnie z przepisami prawa i regulacjami nadzorczymi

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w nowoczesnym banku spółdzielczym. Szkolenie poszerza wiedzę z zakresu działalności banku spółdzielczego, prawa bankowego oraz regulacji KNF w zakresie dotyczącym odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani także w wymaganiami Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), który opublikował wytyczne w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego oraz osób pełniących najważniejsze funkcje.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne i specyfika banku spółdzielczego
a. Bank spółdzielczy wg ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
b. Bank spółdzielczy jako przedsiębiorstwo bankowe wg ustawy Prawo bankowe
c. Bank spółdzielczy jako spółdzielnia wg ustawy Prawo spółdzielcze
d. Specyfika banku spółdzielczego
2. Podstawy prawne funkcji nadzorczych i kontrolnych Rady Nadzorczej
a. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej
b. Ograniczenia dotyczące Rady Nadzorczej
c. Uprawnienia rady nadzorczej wg obowiązujących przepisów
3. Sprawowanie funkcji nadzorczych i kontrolnych w praktyce
a. Statut banku spółdzielczego
b. Regulamin działania Rady Nadzorczej
c. Zasady kolegialnego działania Rady Nadzorczej
d. Indywidualne uprawnienia i obowiązki członków Rady Nadzorczej
e. Plany pracy Rady Nadzorczej i ich realizacja jako narzędzie funkcji nadzorczych i kontrolnych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl