Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zakończenie roku w ewidencji odpadowej i sprawozdanie roczne ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych a także Urzędów Gmin

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

1. Regulacje prawne
a. Ustawa o odpadach
b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
2. Zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po roku 2020
3. Rozporządzenie MBP – zmiany w roku 2023
4. Praca na platformie BDO
a. Dostęp do BDO
b. Pełnomocnictwo
c. Wymagania infrastrukturalne BDO
d. Role użytkowników
e. Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO
5. Moment wytworzenia komunalnych osadów ściekowych a wymagania ewidencyjne
6. Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
a. Statusy Kart Przekazania Odpadów
b. Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
c. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
7. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
8. Ewidencja z wykorzystaniem platformy BDO
a. Karta przekazania odpadów
b. Karta ewidencji odpadów
c. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
d. Ewidencja na podstawie kart przekazania odpadów
e. Ewidencja przekazywania komunalnych osadów ściekowych podmiotom zwolnionym z ewidencji
f. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
9. Zakończenie roku kalendarzowego w ewidencji odpadów
10. Sprawozdanie roczne
11. Inne obowiązki wytwórców odpadów
a. Przechowywanie dokumentacji
b. Kontrole na żądanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 stycznia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl