Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZAMROŻENIE CEN ENERGII NA RYNKU USŁUG KOMUNALNYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ZAMROŻENIE CEN ENERGII NA RYNKU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIETLE USTAWY O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU.

JAKIE USŁUGI KOMUNALNE ZOSTANĄ OBJĘTE ZAMROŻENIEM CEN ENERGII NA 2023 R.
ZMIANY USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Zakres definicji legalnej „odbiorcy uprawnionego” ze szczególnym uwzględnieniem usług komunalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
2. Cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej stosowana w rozliczeniach
z odbiorcami uprawnionymi.
3. Sytuacja przedsiębiorstw wod.-kan., które zawarły umowy sprzedaży albo umowy kompleksowe przed wejściem w życie ustawy.
4. Obowiązki odbiorcy uprawnionego dla uzyskania „zamrożenia” cen energii na 2023 r.
z uwzględnieniem terminów składania oświadczeń w 2022 r.
5. Odpis na fundusz, czy obejmuje on także przedsiębiorstwa wod-kan produkujące energię elektryczna?
6. Wpływ przepisów ustawy na toczące się postępowania w sprawach skrócenia okresu obwiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Składanie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po zamrożeniu cen energii.
8. Postępowanie w sprawie skrócenia czasu obowiązywania taryfy dotychczasowej na wodę i ścieki w okresie „przejściowym”. Udział organów gminy w nowym postępowaniu „taryfowym”. Kiedy złożyć wniosek o skrócenie?
9. Odmowa i zatwierdzenie skrócenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny.
10. Panel konsultacyjny

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl