Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zarządzanie restrukturyzacją i windykacją ekspozycji kredytowych w banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Reorganizacja procesów związanych z obsługą kredytów obok reorganizacji procesu udzielania kredytów, monitoringu i klasyfikacji wymaga również podjęcia decyzji w sprawie organizacji procesu restrukturyzacji i windykacji. Organizacja tego procesu wymaga zdefiniowania szeregu rozwiązań regulacyjnych i proceduralnych związanych min. z takimi zagadnieniami jak klasyfikacja ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych, zasady przekazywania dokumentacji do wydzielonej komórki ds. restrukturyzacji i windykacji.
Celem niniejszego szkolenia jest wspólna analiza możliwych rozwiązań organizacyjnych i odpowiedź na takie pytania jak: Czy każda zmiana harmonogramu jest restrukturyzacją, Czy każda ekspozycja restrukturyzowana powinna być zaklasyfikowana do sytuacji zagrożonej, czy każdą ekspozycję w sytuacji zagrożonej przekazywać do komórki restrukturyzacji i windykacji, jak wygląda „powrót” ekspozycji.

I. KORZYŚCI
1. Uczestnicy zapoznają się z możliwymi rozwiązaniami organizacyjnymi w obszarze zarządzania ekspozycjami restrukturyzowanymi i nieobsługiwanymi,
2. Uczestnicy poznają zasady radzenia sobie z rozbieżnościami między Wytycznymi EBA a Rozporządzeniem Ministra Finansów w praktyce,
3. Uczestnicy otrzymają przykłady:
4. Instrukcji restrukturyzacji i windykacji,
5. Notatki z weryfikacji ww. Instrukcji,
6. Raportów z zakresu restrukturyzacji i windykacji,
7. Zakresu czynności komórki ds. restrukturyzacji i windykacji
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie weryfikacji procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kontroli wewnętrznej w Banku.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne zarządzania ekspozycjami restrukturyzowanymi i nieobsługiwanymi – rozbieżności między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości,
2. Podstawowe definicje wskaźników jakości ekspozycji (FBE, NPE, NPL, TEXAS),
3. Definicja ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych na podstawie Wytycznych EBA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów,
4. Definicja zmiany technicznej, nie stanowiącej restrukturyzacji w rozumieniu EBA,
5. Zasady klasyfikacji ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych,
6. Zasady opracowania indywidualnej strategii w przypadku klientów zakwalifikowanych do sytuacji zagrożonej – doprecyzowanie Zasad monitoringu;
7. Zasady zmiany klasyfikacji w przypadku prawidłowej obsługi zadłużenia restrukturyzowanego – rozbieżności między Wytycznymi EBA a Rozporządzeniem Ministra Finansów;
8. Definicja ekspozycji trudnych;
9. Podział zadań w zakresie restrukturyzacji i windykacji z uwzględnieniem Wytycznych EBA (tj. wskaźnika NPL), w tym zasady łączenia funkcji;
10. Zasady raportowania z uwzględnieniem:
a. wskaźników jakości kredytów,
b. skuteczności działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych,
c. efektywności odzysku z zabezpieczeń,
d. Strategia NPE,
e. Samoocena Strategii NPE;
11. Analiza zmian w pozostałych wewnętrznych procedurach Banku (SIZ, Regulamin organizacyjny, Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym) – zapewnienie zgodności;
12. Kontrola w obszarze restrukturyzacji i windykacji;
13. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl