Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym (IRRBB). Praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) w banku (teoretycznej i praktycznej), w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA dot. IRRBB i Rekomendacji G KNF. Na szkoleniu omówione zostaną także aktualne problemy wynikające z środowiska niskich stóp procentowych (po wybuchu pandemii CoVID-19) i skutków obecnego wzrostu stop procentowych w obszarze IRRBB.

Szkolenie adresowane do:
pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ryzyka stopy procentowej, kadry kierowniczej, , pracowników audytu i compliance oraz członków zarządu banków i członków rad nadzorczych.

PROWADZĄCY:

Agnieszka Nowak

Pracownik naukowy SGH oraz praktyk – bankowiec. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego.
W pracy naukowej koncentruje się aktualnych wyzwaniach bankowości. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu oraz rachunku efektywności, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).
Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

PROGRAM:

1. Istota ryzyka stopy procentowej w bankach. Rodzaje stóp procentowych
2. Komponenty ryzyka stopy procentowej (wg KNF i EBA)
3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):
a. luka stopy procentowej (wpływu zmian stóp na wynik odsetkowy)
b. badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału banku na zmiany stóp
c. stress testy, SOT
4. Skutki środowiska niskich i wysokich stóp procentowych w obszarze IRRBB banków
5. Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej: Wytyczne EBA dot. IRRBB, Rekomendacja G (projekt)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl