Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZASADY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
• Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania ciągłością działania oraz obszar IT w Banku
• Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania w Banku
• Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT
• Właściciele procesów biznesowych, audytorzy wewnętrzni
• Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym
CEL SZKOLENIA
1. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień
2. związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania ciągłością działania
3. w Banku na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk wynikających z normy
4. ISO 22301 oraz wiedzy eksperckiej dla pracowników banków, który są odpowiedzialni za nadzór oraz
5. zarządzanie w/w systemem.

Podczas szkolenia uczestnicy:
• poznają główne elementy systemu zarządzania ciągłością działania,
• naucza się, jak w prosty sposób można spełnić wymagania, które stawia przed bankami nadzorca rynku w obszarze ciągłości działania,
• będą potrafili utrzymywać i rozwijać system zarządzania ciągłością działania w taki sposób, aby przynosił dla Banku wymierne korzyści,
• będą potrafili zaplanować, przygotować i wykonać testy sprawdzające poziom funkcjonowania poszczególnych elementów systemu zarządzania ciągłością działania,
• dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację systemu zarządzania ciągłością działania i zredukować koszty działalności Banku,
• poznają autentyczne błędy i problemy związane z funkcjonowaniem w Banku systemu zarządzania ciągłością działania oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.

PROGRAM:

1. Dlaczego to robimy?
– czyli, po co nam działający system zarządzania ciągłością działania w Banku?
• Cel budowy systemu
• Wymagania prawne
• Najważniejsze definicje
• Zakres zarządzania

2. Jak to ma działać?
– czyli, główne elementy systemu.
• Zrozumienie organizacji poprzez jej kontekst działalności
• Określenie strategii
• Zdefiniowanie mierników skuteczności działania systemu
• Organizacja i wdrożenie systemu

3. Jak tym zarządzać?
– czyli, jak planować i przeprowadzać testy w Banku, jak rozwijać system, a nie popaść
w rutynę, jak się komunikować.
a. Testowanie
• Zanim zaczniemy testować
• Plan testu
• Testowanie
• Raporty z testów
• Rekomendacje
• Przejście do procesu doskonalenia
b. Doskonalenie
• Uwagi po testach
• Rekomendacje po testach
• Przeglądy systemu
• Aktualizacja procedur
c. Weryfikacja mierników skuteczności działania system
d. Skuteczna komunikacja podczas zarządzania ciągłością działania

4. Co z tego będziemy mieli?
– czyli, szanse jakie daje dla Banku działający i sprawnie zarządzany system ciągłości działania.
• Szanse czy tylko zagrożenia
• Poznaj swój Bank
• Korzyści z utrzymywania systemu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-12:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl