Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NIEAUTORYZOWANEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ – praktyczne wykorzystanie nowych Rekomendacji dotyczących przeciwdziałania transakcjom oszukańczym oraz Rekomendacji dotyczącej obsługi reklamacji i zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady rozpatrywania zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych i określania, która ze stron ponosi za nie odpowiedzialność, ze szczególnym uwzględnieniem należytej staranności małoletnich klientów banku.

Wskazane zostaną także przykłady praktycznego wykorzystania dwóch nowych Rekomendacji dotyczących: przeciwdziałania transakcjom oszukańczym oraz obsługi reklamacji i zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych, które są wypracowywane przez Związek Banków Polskich we współpracy z nadzorcami – UOKiK i KNF i których celem jest ujednolicenie podejścia banków do oceny kwestionowanych transakcji. Analiza obu Rekomendacji powinna być podstawą weryfikacji dotychczasowych procedur postępowania banku w omawianym zakresie.

Przyjrzymy się również aktualnemu orzecznictwu sądów powszechnych.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Procedura  wewnętrzna banku regulująca obsługę zgłoszeń użytkowników:

1. Zakres regulacji.

2. Wytyczne obejmujące zasady postępowania:

a) w przypadku podejrzenia popełnienia przez użytkownika oszustwa,

b) w przypadku podejrzenia o umyślne lub rażąco niedbałe działanie użytkownika,

c) udzielania stosownych do zidentyfikowanych przypadków odpowiedzi na zgłoszenia,

d) terminy obsługi zgłoszeń.

II. Rekomendowane szczególne środki ostrożności i zobowiązania banków w zakresie:

1. Wydawnictwa i obsługi instrumentów płatniczych.

2. Podnoszenia świadomości klientów w zakresie obsługi transakcji płatniczych.

III. Obowiązki klienta (użytkownika) w zakresie transakcji płatniczych:

1. Oczekiwane zachowania klientów –model ostrożnego użytkownika.

2. Katalog zachowań użytkowników, które mogą być uznane za przejaw niedbalstwa lub  rażącego niedbalstwa w korzystaniu z instrumentu płatniczego:

a) w bankowości internetowej,

b) w bankowości mobilnej,

c) w transakcjach z fizycznym użyciem karty płatniczej,

d) zdalne transakcje z użyciem karty płatniczej.

3. Należyta staranność małoletnich klientów banku – kryteria oceny.

IV. Pojęcie nieautoryzowanej transakcji płatniczej:

1. Pojęcie silnego uwierzytelnienia.

2. Pojęcie nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

V. Rekomendacja dotycząca obsługi reklamacji i zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych:

1.Termin rozpatrzenia zgłoszenia.

2. Zasady rozpoznania zgłoszenia:

a – przesłanki pozytywne – uznanie zgłoszenia,

b – przesłanki negatywne – odmowa uznania zgłoszenia.

3. Termin zwrotu kwoty kwestionowanej transakcji.

4. Prawo użytkownika do sądu – która ze stron powinna wnieść pozew.

5. Najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych – aktualne podejście do naruszenia obowiązków ostrożnościowych przez użytkowników –analiza orzeczeń.

VI. Rekomendacja dotycząca przeciwdziałaniu transakcjom oszukańczym:

1.      Środki zaradcze, które należy stosować w celu przeciwdziałania transakcjom oszukańczym:

a)     cooling period,

b)    weryfikacja z wykorzystaniem połączenia telefonicznego,

c)     limity transakcji,

d)    metody uwierzytelnienia i kaskadowe mechanizmy bezpieczeństwa,

e)     ograniczanie funkcjonalności Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej,

f)     możliwość weryfikacji autentyczności kontaktu inicjowanego przez bank,

g)    treść komunikatów,

h)    możliwość szybkiego dokonania zgłoszenia oszukańczej transakcji płatniczej
i zastrzeżenia instrumentu płatniczego,

i)      stosowanie systemów biometrii behawioralnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 sierpnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl