Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady prowadzenia przez Bank Spółdzielczy KONTA I LOKATY MIESZKANIOWEJ oraz udzielania RODZINNEGO i BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W dniu 1 lipca 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadzi szczególne rodzaje rachunków dla konsumentów: Konto Mieszkaniowe i Lokatę Mieszkaniową. Warunkiem ich włączenia do oferty banku jest zawarcie umowy z BGK oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec tego banku.
Jednoczenie ustawodawca dokonał zmiany w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i wprowadził nowy produkt hipoteczny: Bezpieczny kredyt 2%.
Celem szkolenia jest przygotowanie się banku do wprowadzenia nowych rodzajów rachunków oraz do udzielania Bezpiecznego kredytu 2%, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na różnice tych produktów w stosunku do standardowej oferty i związane z nimi obowiązki informacyjne.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także rozwiązania wypracowane przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wdrożenia nowej regulacji.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, audytorzy, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, pracownicy zajmujący się kredytowaniem hipotecznym i zakładaniem rachunków.

PROGRAM:

I. Zagadnienia wstępne:
1. Cel i główne założenia ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Termin wejścia regulacji w życie.
4. Interpretacje Grupy Roboczej przy Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wdrożenia nowych regulacji.
II. Umowa uprawniająca do prowadzenia konta i lokaty:
1. Status „banku prowadzącego konto” – obowiązek zawarcia przez bank umowy z BGK;
2. Dokumentacja dotycząca rachunków.
3. Obowiązki sprawozdawcze banku wobec BGK.
III. Konto Mieszkaniowe i Lokata Mieszkaniowa:
1. Konto mieszkaniowe i Lokata mieszkaniowa:
a) pojęcie;
b) zakazy dotyczące nazwy produktu – konieczność dokonania przeglądu dotychczasowej oferty banku,
c) waluta konta,
d) czas trwania umowy rachunku,
e) oprocentowanie,
f) podatek „Belki”.
2. Warunki założenia konta:
a) osoby uprawnione do korzystania z produktu;
b) wyjątki;
c) małoletni.
3. Warunki dokonywania wpłat na rachunek.
4. Zasady przekształcania konta w lokatę mieszkaniową i zasady prowadzenia lokaty.
5. Postępowanie banku w przypadku naruszenia przez posiadacza zasad prowadzenia rachunku.
6. Zasady przenoszenia konta do innego banku.
7. Zasady korzystania z Konta przez małoletnich – wyjątki od art. 58 Prawa bankowego.
IV. Premia mieszkaniowa:
1. Warunki uzyskania premii mieszkaniowej i termin wypłaty.
2. Dziedziczenie prawa do premii.
3. Zasady i warunki zwrotu premii przez posiadacza.
V. Zmiany w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym:
1. Rodzaje udzielanych przez bank kredytów – podobieństwa i różnice:
a) kredyt rodzinny;
b) kredyt bezpieczny 2%
2. Zakres i sposób zawierania umowy uprawniającej do udzielania rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2%,
a) osoby uprawnione do uzyskania kredytowania,
b) wymagany wkład własny;
c) wysokość kredytu,
d) marża banku.
3. Zasady i warunki udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części:
a) rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
b) bezpiecznego kredytu 2%,
c) zasady składania wniosku,
d) wysokość i czas trwania gwarancji.
4. Zasady i warunki dokonywania przez BGK na rzecz kredytobiorcy:
a) spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko „spłata rodzinna”,
b) dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%.
5. Obowiązki sprawozdawcze banku wobec BGK.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl