Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT, pracowników zainteresowanych tematem cyberbezpieczeństwa.
CEL SZKOLENIA
Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa:
• Wyrobienie nawyku odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy.
• Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa.
• Świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego.
• Poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych.
• Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia.

PROWADZĄCY:

MACIEJ GROMEK

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych. Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI. Wykształcenie: wyższe – politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, techniczne – Technik-Informatyk, ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do tematyki
2. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
3. Program bezpieczeństwa.
• Edukowanie użytkowników końcowych
• Reagowanie na incydenty
4. Bezpieczeństwo urządzeń
• Infrastruktura serwerowa (MS Windows/ Linux)
• Punkty końcowe
• Odtwarzanie awaryjne
5. Infrastruktura.
• Infrastruktura sieciowa
• Segmentacja logiczna i fizyczna
6. Bezpieczeństwo systemowe.
• Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe
• Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
• Systemy IDS i IPS
• Monitorowanie
7. Przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa
• Jak zminimalizować ryzyko i skutki cyberataku?
• Często popełniane błędy
• Zasady bezpieczeństwa
• Działania zapobiegawcze
• Rodzaje ataków i zagrożeń
• Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl