Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym i zarządcą sukcesyjnym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

Rosnąca liczba egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprawia, ze bank jest zobowiązany do wypracowania zasad współpracy z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości i nadzorcą sądowym. Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązków banku podczas trwania tych postępowań, zasad pozyskiwania informacji o upadłości bądź restrukturyzacji klientów i ustalania z uprawnionymi sposobu korzystania z rachunku i wysokości kwot wolnych od zajęcia.
Omówione zostaną także zasady współpracy banku z zarządcą sukcesyjnym określone w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw i w Prawie bankowym oraz w praktycznej Interpretacji ZBP.
Podczas szkolenia przypomnimy także zasady przestrzegania tajemnicy bankowej i udzielania informacji podmiotom uprawnionym w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi:
1. Sposób komunikacji banku z organami egzekucyjnymi:
a- komornikiem,
b- administracyjnym organem egzekucyjnym,
c- zasady dokumentowania.
2. Aktualizacja zajęcia, umorzenie postępowania egzekucyjnego – przesłanki i tryb działania banku.
3. Zbieg egzekucji – zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi:
a- zbieg sądowy,
b- zbieg administracyjny,
c- zbieg sądowo – administracyjny.
4. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym.

II. Upadłość posiadacza rachunku, czyli egzekucja generalna – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości.
2. Wpływ upadłości na umowy zawarte przez bank z klientem.
3. Zasady zawieszania i umarzania postępowania egzekucyjnego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
4. Podstawy blokady przez bank możliwości dysponowania rachunkiem bankowym przez klienta.
5. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
6. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu bez zgody syndyka.
7. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
8. Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.

III. Zasady współpracy banku z organami sądowymi w postępowaniu restrukturyzacyjnym:
1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – uprawnieni do dysponowania rachunkiem.
2. Przyspieszone postępowanie układowe – uprawnieni do dysponowania rachunkiem.
3. Postępowanie układowe – zasady dysponowania rachunkiem.
4. Postępowanie sanacyjne – zasady dysponowania rachunkiem.
5. Tajemnica bankowa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa COVID.

IV. Zasady współpracy banku z uprawnionymi w czasie zarządu sukcesyjnego:
1. Źródła informacji o zarządcy sukcesyjnym.
2. Zasady współpracy banku z zarządcą sukcesyjny:
a- w zakresie umowy rachunku,
b- w zakresie umów kredytowych.
3. Uprawnienia spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy.
4. Zasady udzielania uprawnionym informacji z Centralnej Informacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
1 marca 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby z banku - 290 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl