Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zastrzeżenie numeru PESEL – zmiany od 01.06.2024 r. w Prawie bankowym, Ustawie o kredycie konsumenckim i Ustawie o usługach płatniczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Dzięki szkoleniu dowiesz się:
– na czym polega zgłoszenie zastrzeżenia do RZNP
– na jakich zasadach udostępnia się dane z RZNP
– jakie obowiązki ciążą na banku w związku z zastrzeżeniem numeru PESEL na gruncie przepisów Prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o usługach płatniczych
– o skutkach związanych z brakiem weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL
– czy możliwa jest wypłata gotówkowa z rachunku klienta w przypadku zastrzeżenia jego numeru PESEL
– jakie działania może podjąć bank w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP
– na jakich zasadach następuje przetwarzanie danych kredytowych klienta w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL
– w jakich sytuacjach bank jest zwolniony z obowiązku weryfikacji zastrzeżeń w RZNP

ADRESACI:
Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się rachunkami bankowymi, procesem kredytowym lub opracowywaniem regulacji bankowych.

PROGRAM:

1. Informacje ogólne
1.1 Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL (RZNP)
2.1 Zasady i tryb udostępniania danych z RZNP
2.2 Zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru PESEL

2. Zmiany w Prawie bankowym
2.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
2.2 Wypłata gotówkowa w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL
2.3 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
2.4 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP
2.5 Przetwarzanie danych kredytowych w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL

3. Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim
3.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
3.2 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
3.3 Wyłączenia
3.4 Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
3.5 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP

4. Zmiany w ustawie o usługach płatniczych
4.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
4.2 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
4.3 Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
4.4 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-11.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl