Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zatrudnianie niepełnosprawnych oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

PROGRAM:

 1. Niepełnosprawność – definicja i procedury
 2. Preferencje dla niepełnosprawnych przy zatrudnianiu
 • Zatrudnienie w budżecie
 • Zatrudnienie w firmach prywatnych
 1. Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników
 • Wymiar czasu pracy
 • Nadgodziny i pora nocna
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • Uprawnienia związane z turnusami rehabilitacyjnymi
 • Przerwa na gimnastykę
 1. Uprawnienia w czasie ciąży
 • Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet
 • Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • Nadgodziny i pora nocna
 • Delegacje
 1. Ochrona przez pierwsze 4 lata opieki nad dzieckiem
 • Nadgodziny i pora nocna
 • Systemy czasu pracy
 • Delegacje
 1. Urlop macierzyński i urlop na prawach macierzyńskiego
 • Wymiar i zasady udzielania
 • Możliwość skrócenia
 • Urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie
 1. Urlop rodzicielski
 • Konsekwencje „wchłonięcia” dodatkowego urlopu rodzicielskiego
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Możliwość dzielenia urlopu rodzicielskiego
 • Możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
 • Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego
 1. Urlop ojcowski
 • Nowe zasady korzystania w 2016 r.
 1. Urlop wychowawczy
 • Prawo do urlopu
 • Wymiar i zasady udzielania
 • Możliwość podzielenia na części
 1. Obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy
 • Zasady obniżania wymiaru czasu pracy
 1. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka
 • Wymiar i czas na skorzystanie
 • Dlaczego kobiety nie korzystają z tego urlopu
 1. Zagadnienia pozostałe
 • Przerwa na karmienie
 • Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem – nowe zasady 2016
 • Ochrona przed zwolnieniem w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 marzec 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl