Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany prawne w bankach o doręczeniach elektronicznych obowiązujące od 1 lipca 2021 roku – przygotowanie do ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Od dnia 1 lipca 20201 roku wchodzą w życie przepisy ustawy 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, które nakładają m.in. na banki obowiązek posiadania adresu elektronicznego i udostępniania go konsumentom – kredytobiorcom oraz klientom składającym reklamacje. Brak możliwości pozyskania przez banki takiego adresu w wymaganym przez ustawodawcę terminie, powoduje konieczność zastanowienia się czy i jak należy wykonać obowiązki ustawowe, aby nie narazić się m. in. na tzw. sankcję kredytu darmowego.
Celem szkolenia jest omówienie nadchodzących zmian prawnych i praktyczne określenie sposobu przygotowania się banku do nowych obowiązków oraz zapoznanie się najważniejszymi zmianami w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego, mającymi wpływ na działanie banku.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, prawnicy, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje.

PROGRAM:

I. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320):
1. Cel i terminy wejścia w życie obowiązków ustawowych.
2. Zasady nadawania adresu elektronicznego.
3. Sposób założenia skrzynki – czy należy złożyć wniosek o dokonanie zmian w KRS.
4. Jacy klienci będą mogli pisać do Banku za pomocą adresu elektronicznego.
5. Adres elektroniczny a inne adresy banku.
6. Korespondencja banku z nadzorcami.
7. Informatyzacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany.

II. Zmiana ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim:
1. Kolizja terminów.
2. Propozycja zapisów umownych w okresie przejściowym.
3. Ryzyko sankcji kredytu darmowego (art. 45).

III. Zmiana ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym:
1. Zmienione zasady przyjmowania reklamacji klientów.
2. Forma udzielania odpowiedzi na reklamacje.
3. Kolizja terminów.
4. Propozycja zapisów umownych w okresie przejściowym.

IV. Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – termin wejścia w życie niektórych obowiązków banków prowadzących rachunki powiernicze („30 dni od wejścia w życie ustawy”).

V. Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 lipca 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl