Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT 2022 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej (z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia i 1 lutego 2022 r. – Tarcza Antyinflacyjna, zmiany w e-fakturze)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w prawidłowym stosowaniu przepisów po zmianach w podatku VAT od 1 lutego 2022 r. oraz od 1 stycznia 2022 r., które dotyczą podatników z branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Celem szkolenia jest także zaktualizowanie wiedzy o najnowsze kierunki interpretacji przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród podatników z ww. branż.

Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym, dyrektorom finansowym, kierownikom i specjalistom działów finansowo-księgowych, pracownikom komórek zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości. Szkolenie przeznaczone jest również dla  osób wystawiających faktury, ponieważ istotnej zmianie ulega proces wystawiania faktur.

PROGRAM:

1. Prawidłowa stawka VAT i moment powstania obowiązku podatkowego w związku z obniżką VAT od 1 lutego 2022 r.
a) Obniżenie stawki VAT na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny.
b) Zasady postępowania przy zmianie stawki w odniesieniu do sprzedaży ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej.
c) Czynności wykonane przed dniem zmiany stawki podatku, dla których obowiązek podatkowy powstaje po 1 lutego.
d) Czynności zafakturowane przed 1 lutego wykonane po 1 lutego.
e) Zasady powstawania obowiązku podatkowego na przykładach.
f) Świadczenia dodatkowe, np. dystrybucja energii – jaka stawka VAT?
g) Błędna stawka u dostawców

2. Pozostałe branżowe zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego i stawek VAT.
a) Sprzedaż wody i odbiór ścieków. Kiedy 8 %? kiedy 23 %? Przegląd wiążących informacji stawkowych.
b) Nielegalny pobór wody, energii, bezumowne korzystanie, itp. Kiedy faktura, kiedy nota?
c) Rozliczanie usług ciągłych.
d) Prawidłowa data sprzedaży na fakturze i w JPK VAT.
e) Refakturowanie.

3. Rozliczanie zakupów.
a) Zmiana stawek VAT a błąd na fakturze zakupowej? Czy można odliczyć VAT kiedy dostawca pomyli się w stawce VAT?
b) Terminy odliczenia VAT po ostatniej nowelizacji.
c) MPP i biała lista VAT.
d) Zmiany VAT wynikające z Polskiego Ładu. Jak wpływają na odliczanie VAT?
e) Rozliczanie faktur korygujących.

4. Fakturowanie i JPK VAT.
a) Zmiany do JPK VAT od 1 stycznia 2022 r.
b) Korekta JPK VAT a czynny żal.
c) Najnowsze wytyczne dotyczące e-Faktur i KSeF.
d) E-faktura a sprzedaż do odbiorców indywidualnych.
e) Faktury wystawiane przez inkasentów a e-Faktura.
f) Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: crf@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl