Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany w podatku CIT w 2022- szanse i nowe ulgi oraz dotacje dla innowatorów Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Polski Ład wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Szkolenie ma na celu przybliżenie jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku. Dodatkowo omówione zostaną też spodziewane inne formy wsparcia publicznego innowacyjnych inwestycji w działania B+R oraz ekologiczne rozwiązania.

PROGRAM:

1. Zmiany w zakresie ulgi B+R i IP_BOX.
a. Umożliwienie dokonywania odliczeń w ramach ulgi B+R od dochodu opodatkowanego w ramach ulgi IP Box.
b. Zwiększenie kwot podlegających odliczeniu w uldze B+R.
c. Zmiana art. 3 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji pozwala podatnikom działającym w SSE na korzystanie z IP Box na zasadach ogólnych.
2. Nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu- ulga na prototyp.
a. Kto może skorzystać z ulgi (CIT, PIT liniowy i skala)?
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT)/obliczenia podatku (PIT).
c. Jakie wydatki i w jakiej wysokości są objęte ulgą?
d. Istotne definicje:
• „produkt”,
• „produkcja próbna nowego produktu”,
• „wprowadzenie na rynek nowego produktu”,
• „koszty produkcji próbnej nowego produktu”,
• „koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu”.
e. Warunki stosowania odliczenia,
f. W jakim zeznaniu dokonujemy odliczenia?
g. Co gdy podatnik wykazuje stratę (przeniesienie prawa do odliczenia na kolejne lata)?
h. Relacja ulgi na prototyp do zwolnień SSE.
• Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że koszty nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku w zw. z działalnością w SSE.
3. Ulga na ekspansję produktową.
a. Pod jakimi nazwami ulga występuje w mediach?
• „Ulga prowzrostowa”,
• „Ulga na ekspansję”,
• „Ulga z tytułu ponoszenia kosztów uzyskania przychodów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.
b. Kto może skorzystać z ulgi (CIT, PIT liniowy i skala)?
c. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT)/obliczenia podatku (PIT).
d. Jakie wydatki podlegają odliczeniu?
e. Istotne definicje:
• „produkty”,
• „zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów”,
• „koszty poniesione w celu zwiększenia przychodu ze sprzedaży produktów”.
f. Warunki stosowania odliczenia.
g. W jakim zeznaniu dokonujemy odliczenia?
h. Relacja ulgi na ekspansję do zwolnień SSE.
• Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że koszty nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku w zw. z działalnością w SSE.
4. Ulga na robotyzację (art. 52jb Ustawy PIT, 38eb Ustawy CIT).
a. Kto może skorzystać z ulgi (CIT, PIT liniowy i skala)?
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT)/obliczenia podatku (PIT).
c. Jakie wydatki i w jakiej wysokości są objęte ulgą?
d. Istotne definicje:
• „koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację”,
• „robot przemysłowy”,
• „maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane”.
e. W jakim zeznaniu dokonujemy odliczenia?
f. Wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.
g. Co gdy podatnik wykazuje stratę (przeniesienie prawa do odliczenia na kolejne lata)?
h. Relacja ulgi na robotyzację do zwolnień SSE.
• Prawo do odliczenia w ramach ulgi na robotyzację przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.
i. Wymóg niezbywania środków trwałych/WNiP
5. Ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej (art. 26hc Ustawy PIT).
a. Kto może skorzystać z ulgi (Tylko PIT)?
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy obliczenia podatku (PIT).
c. Czy ulga dotyczy tylko AIS?
d. Limit odliczenia.
e. Warunki odliczenia.
f. Co jeśli podatnik sprzeda udziały/akcje przed upływem 24 miesięcy?

6. Ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową (art. 26ha Ustawy PIT, 18ee Ustawy CIT).
a. Kto może skorzystać z ulgi (CIT, PIT liniowy i skala)?
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT)/obliczenia podatku (PIT).
c. Definicje rodzajów działalności objętych ulgą.
d. Jakie wydatki podlegają odliczeniu i w jakim stosunku?
e. Wyłączenia.
• Prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikom będącym założycielami uczelni niepublicznych
f. W jakim zeznaniu dokonujemy odliczenia?
7. Odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości (art. 26hb Ustawy PIT).
a. Kto może skorzystać z ulgi (Tylko PIT, liniowy i skala)?
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy obliczenia podatku (PIT).
c. Jakie rodzaje wydatków są objęte ulgą?
d. Wpłaty na fundusz remontowy.
e. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane.
f. Wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego (lub udziału w zabytku.
g. Zróżnicowanie warunków dokonywania odliczeń w zależności od kategorii wydatku.
h. Jak działa ulga w wypadku wspólności majątkowej małżonków?
i. Wyłączenia z ulgi.
8. Ulga na nabycie terminala płatniczego (art. 26hd Ustawy PIT i 18ef Ustawy CIT).
a. Warunki korzystania.
b. Mechanizm stosowania (odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT)/obliczenia podatku (PIT).
c. Dwa sposoby korzystania.
• Dla wszystkich.
• Dla małych podatników.
d. Istotne definicje:
• „wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego”,
• „terminal płatniczy”.
9. Ulga na nabycie spółki krajowej i zagranicznej (art. 18ec Ustawy CIT).
a. Warunki korzystania.
b. Mechanizm stosowania ulgi (odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania).
• Limit odliczeń.
c. Czym są wydatki na nabycie udziałów/akcji?
d. Jakie wydatki nie są objęte ulgą?
• Sama cena udziałów/akcji.
• Koszty finansowania dłużnego.
e. W jakim zeznaniu dokonujemy odliczenia?
f. W jakich sytuacjach tracimy ulgę (i należy zwiększyć podstawę opodatkowania)?
10. Ulga na wejście na giełdę.
a. Na czym polega ulga?
b. Czy dotyczy tylko wejścia na GPW?
c. Jakie wydatki (i za jaki okres) można odliczyć?
d. W jakim zeznaniu deklarujemy wydatki do odliczenia?
11. Inne formy wsparcia publicznego dla projektów B+R oraz rozwiązań ekologicznych
a. Planowane fundusze UE na innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
b. Dostępne środki krajowe na projekty ekologiczne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl