Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH, ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PRZEZ BANKI

Szkolenie E-learningowe
Szkolenie polega na zdalnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności dzięki materiałom dydaktycznym w formie interaktywnych materiałów i quizów. Materiały dotyczące Euro-Fatca opracowane są od podstaw i szczegółowo. Jest to sposób nauczania przy wykorzystaniu Internetu, na specjalnie dostosowanej platformie, która będzie dostępna dla użytkowników całodobowo.

Termin:
Rozpoczęcie szkolenia 6 lipca 2020 r.
Zakończenie szkolenia nie później niż 20 lipca 2020 r.
Uczestnicy mają możliwość przejścia szkolenia i dostępu do platformy w okresie
od 6 do 20 lipca 2020 r.

Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował kierunki zmiany przepisów. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad postępowania ze środkami znajdującymi się na rachunku po śmierci jego posiadacza oraz zasad informowania gminy, kontaktowania się z osobami uprawnionymi do środków z tytułu spadkobrania bądź zapisu.
Podczas szkolenia omówione zostaną również zmienione zasady rozpatrywania reklamacji klientów banków – skrócono terminy działania banku! – oraz najważniejsze zmiany dotyczące egzekucji z rachunku bankowego, które wejdą w życie od dnia 30 lipca 2020 roku.
Omówione zostaną również zasady wstrzymywania postępowań egzekucyjnych w administracji i postępowania banku w przypadku zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych.

Dla kogo?
Zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje i realizujące zajęcia egzekucyjne, pracownicy obsługujący umowy rachunków

PROGRAM:

I. Rachunki uśpione:
1. Definicja rachunku uśpionego:
a) z powodu śmierci posiadacza,
b) z powodu braku działania posiadacza.
2. Skutki rozwiązania umowy:
a) co oznacza „rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
d) osoby uprawnione do wypłaty środków – problematyka spadkobierców, zapisobiorców, kosztów pogrzebu, organów emerytalno-rentowych.
3. Zasady powiadamiania gminy.
4. Zasady udzielania odpowiedzi przez Centralną Informację.
5. Stanowiska nadzorców i wnioski z przeglądu ustawy dokonane przez Ministerstwo Finansów – proponowane kierunki zmian przepisów.

II. Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów banków:
1. Nowe terminy rozpatrywania reklamacji.
2. Czy można wydłużyć termin udzielania odpowiedzi na reklamację do 30 dni i w jakich przypadkach?
3. Obsługa zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych.
4. Problematyka restrukturyzacji zadłużenia.

III. Zmiany dotyczące egzekucji z wierzytelności z rachunku – od dnia 30 lipca 2020 roku:
1. Zasady oznaczania przez sądowe organy egzekucyjne rodzaju egzekwowanej należności.
2. Zbiegi egzekucji sądowej i administracyjnej – nowe zasady wyznaczania przez bank organu prowadzącego łącznie egzekucję.
3. Zasady wypłacania środków na rzecz organu wyznaczonego.

IV. Zmiana dotycząca egzekucji z rachunku w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego (projekt Rozporządzenia MF):
1. Zasady wstrzymywania prowadzonych egzekucji administracyjnych.
2. Dopuszczalność wszczęcia nowej egzekucji administracyjnej.
3. Zakaz dokonywania potrąceń i egzekucji niektórych świadczeń – problemy praktyczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6-20 lipca 2020 r. E-learning

Godziny zajęć: Platforma, do której niezbędny jest dostęp do Internetu, będzie otwarta dla użytkowników przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Uczestnicy przechodzą szkolenie i zapoznają się z treściami we własnym, nienarzuconym z góry tempie.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera w formie elektronicznej, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 150 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl