Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANY W UMOWACH RACHUNKÓW BANKOWYCH: RACHUNKI UŚPIONE, RACHUNEK POSIADACZA PODCZAS RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował kierunki zmiany przepisów. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad postępowania ze środkami znajdującymi się na rachunku po śmierci jego posiadacza oraz zasad informowania gminy, kontaktowania się z osobami uprawnionymi do środków z tytułu spadkobrania bądź zapisu.
Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady działania banku po ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku bądź otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego.

Dla kogo? zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje i realizujące zajęcia egzekucyjne, pracownicy obsługujący umowy rachunków

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Rachunki uśpione:
1. Definicja rachunku uśpionego:
a) z powodu śmierci posiadacza,
b) z powodu braku działania posiadacza.
2. Skutki rozwiązania umowy:
a) co oznacza „rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
d) osoby uprawnione do wypłaty środków – problematyka spadkobierców, zapisobiorców, kosztów pogrzebu, organów emerytalno-rentowych.
3. Zasady powiadamiania gminy.
4. Zasady udzielania odpowiedzi przez Centralną Informację.
5. Stanowiska nadzorców i wnioski z przeglądu ustawy dokonane przez Ministerstwo Finansów – proponowane kierunki zmian przepisów.

II. Upadłość konsumencka posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania
z bankiem:
a) podstawy blokady przez bank możliwości dysponowania rachunkiem bankowym przez klienta,
b) zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego,
c) środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu bez zgody syndyka,
d) dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).

III. Postępowanie restrukturyzacyjne posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 października 2020 r. Online

Godziny zajęć: 13:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl