Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZWOLNIENIA W AKCYZIE w 2017 roku – akcyza w procesach energochłonnych – częściowy zwrot akcyzy – najnowsze interpretacje i orzecznictwo

PROGRAM:

1. Akcyza od energii elektrycznej:
a. Przedmiot opodatkowania akcyzą;
b. Moment powstania obowiązku podatkowego;
c. Podatnik akcyzy;

2. Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach energochłonnych.
a. Rodzaje procesów energochłonnych i ich omówienie:
i. Proces mineralogiczny;
ii. Proces metalurgiczny;
iii. Redukcja chemiczna;
iv. Elektroliza.
v. Aktualna linia orzecznicza;
vi. Aktualna linia interpretacyjna;
b. Czym jest proces?
i. Aktualna linia orzecznicza;
ii. Aktualna linia interpretacyjna;
c. Jak określić granice procesu, aby skutecznie skorzystać ze zwolnienia?
d. Wymogi formalne związane ze skorzystaniem ze zwolnienia od akcyzy:
i. Wymogi na gruncie regulacji akcyzowych;
ii. Wymogi na gruncie regulacji energetycznych.

3. Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny (tzw. częściowy zwrot akcyzy).
a. Rodzaje działalności gospodarczych uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia.
b. Próg energochłonności:
i. Co należy rozumieć przez koszt wykorzystanej energii elektrycznej? – aktualna linia interpretacyjna i orzecznicza;
ii. Co należy rozumieć przez wartość produkcji sprzedanej? – aktualna linia interpretacyjna i orzecznicza;
c. Jak skutecznie złożyć wniosek o zwrot akcyzy?
d. Regulacje OZE a akcyza.
4. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 marca 2017 r. Warszawa
23 marca 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
690 zł + VAT Od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl