Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia Jak poprawnie wdrożyć Księgę procesów w Banku Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

490 zł/osoba +23% VAT cena za 1 blok
Przy całym pakiecie 2 bloków szkoleń 790 zł/osoba

PROGRAM:

BLOK I – Identyfikacja procesów/zasobów oraz przygotowanie wzorcowych dokumentów wspierających proces zarządzania procesami w Banku 15 maja

Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami KNF dotyczącymi identyfikacji procesów w banku. Szkolenie pozwoli na poznanie zasad zarządzania procesami oraz identyfikacji procesów krytycznych i kluczowych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF. W trakcie szkolenie zostanie zaprezentowana i omówiona wzorcowa mapa procesów w banku spółdzielczym wraz z kryteriami wpływającymi krytyczność procesów. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.
Zakres tematyczny:
1. Wymagania KNF w obszarze zarządzania ciągłością działania
2. Zasady identyfikacji procesów
3. Opis procesów zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – karta opisu procesu
4. Analiza wpływu zdarzenia na biznes (BIA – Business Impact Analysis)
a. Skala oceny procesów
b. Parametry procesu – skutek/czas
c. Czas RTO (Recovery Time Objective) i czas RPO (Recovery Point Objective)
d. Minimalna akceptowalny poziom realizacji procesu (zasoby)
5. Przygotowanie raportu (dokumentacji) z wynikami identyfikacji procesów krytycznych i kluczowych dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Uczestnicy otrzymają: wzorcową mapę procesów, wzorcowe karty procesów, metodykę wpływu na działalność (BIA) wraz z przykładami wyznaczania parametrów RTO (docelowy czas odtwarzania procesu)
BLOK II – Opracowanie Księgi procesów i zasady zarządzania oraz corocznego przeglądu procesów w Banku Spółdzielczym 22 maja
Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami KNF dotyczącymi opracowania i wdrożenia Księgi procesów w Banku. Szkolenie pozwoli na poznanie zasad zarządzania procesami oraz identyfikacji procesów krytycznych i kluczowych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF. W trakcie szkolenie zostanie zaprezentowana i omówiona wzorcowa Księga procesów w Banku Spółdzielczym wraz z metodyką oceny (przeglądu) procesów w ramach przeglądu zarządczego w Banku. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.
Zakres tematyczny:
1. Rekomendacja M i D Komisji Nadzoru Finansowego
2. Wymagania Rekomendacji M
3. Wymagania Rekomendacji D
4. Dobre praktyki
5. Struktura organizacyjna
6. Identyfikacja procesów krytycznych
a. Karta procesu
b. Czynności realizowane w procesie
c. Identyfikacja skali czasowej
d. Docelowy czas odtworzenia (RTO)
e. Skala szacowanych strat finansowych
f. Skala szacowanych strat wizerunkowych
g. Szacowanie ryzyka
h. Minimalna akceptowalna konfiguracja
7. Mapa procesów
8. Opis procesów
9. Oddziały Banku
10. Procesy krytyczne
11. Procesy kluczowe
12. Procesy zarządcze
13. Procesy wspierające
14. Kolejność odtwarzania procesów krytycznych
15. Zasady przeglądu i aktualizacji procesów (Księgi procesów)

Uczestnicy otrzymają: wzorcową Księgę procesów, wzorcowe karty procesów, metodykę przeglądu procesów wraz z przykładowym raportem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl