Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych26 września 2022 r. Online
WARSZTATY – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji27 września 2022 r. Online
WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM – Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2022 roku – Skargi dotyczące umów rachunku – Skargi dotyczące umów kredytowych – Projektowane zmiany prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów powszechnych i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji28 września 2022 r. Online 12:30-15:30
7 października 2022 r. Online 09:00-12:00
VADEMECUM NIEZBĘDNEJ WIEDZY O RACHUNKACH BANKOWYCH W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – Rachunki wspólne, Rachunki powiernicze, Rachunki małoletnich – Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku – Tajemnica bankowa dotycząca rachunku – Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza3 października 2022 r. Online
REKOMENDACJA U Przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym.4 października 2022 r. Online
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zasady udzielania pomocy kredytobiorcom w Bankach Spółdzielczych.6 października 2022 r. Online
„Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej”6 października 2022 r. Online
EURO-FATCA- wdrożenie oraz procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym 2022 roku6 października 2022 r. Online
„Praktyczne aspekty działania Krajowego Rejestru Zadłużonych w działalności Banków Spółdzielczych”12 października 2022 r. Online
„Restrukturyzacja zadłużenia w Banku Spółdzielczym- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce bankowej”14 października 2022 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR. Zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w tym weryfikacja rozbieżności w ustaleniach – analiza przypadku.17 października 2022 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym20 października 2022 r. Online
18 listopada 2022 r. Online 15 grudnia 2022 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu – e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy e-Faktury + prezentacja wystawienia e-Faktury.20 października 2022 r. Online
5 grudnia 2022 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY31 października 2022 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2022/2023 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo.23 listopada 2022 r. Online
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – rozliczenie 2022 r. po Polskim Ładzie. Zmiany od 2023 r.29 listopada 2022 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl