Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.4 kwietnia 2023 r. Online
2 czerwca 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH5 kwietnia 2023 r. Online
WARSZTATY – REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji12 kwietnia 2023 r. Online
NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO17 kwietnia 2023 r. Online
15 maja 2023 r. Online
Środki trwałe – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane17 kwietnia 2023 r. Online
15 maja 2023 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2023 roku17 kwietnia 2023 r. Online
11 maja 2023 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.17 kwietnia 2023 r. Online
19 czerwca 2023 r. Online
Rekomendacja S– pierwsze uwagi dotyczące wdrożenia regulacji w Banku Spółdzielczym18 kwietnia 2023 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.19 kwietnia 2023 r. Online
Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w praktyce Banków Spółdzielczych19 kwietnia 2023 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu. KSeF 2023/2024. Nowelizacja – ustawa o obligatoryjności e-Faktur. Nowa schema FA(2) i zmiany w fakturach dla osób fizycznych.20 kwietnia 2023 r. Online
23 maja 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym21 kwietnia 2023 r. Online
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.21 kwietnia 2023 r. Online
21 czerwca 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK – de minimis KFG KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD)21 kwietnia 2023 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Realizacja procesu odnotowywania rozbieżności w ustaleniach beneficjenta rzeczywistego – analiza przypadku.24 kwietnia 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.24 kwietnia 2023 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.24 kwietnia 2023 r. Online
24 maja 2023 r. Online
Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian25 kwietnia 2023 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).25 kwietnia 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE26 kwietnia 2023 r. Online
27 czerwca 2023 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK26 kwietnia 2023 r. Online
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.26 kwietnia 2023 r. Online
12 czerwca 2023 r. Online
Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych w praktyce Banków Spółdzielczych.30 kwietnia 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu8 maja 2023 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY8 maja 2023 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2023 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez11 maja 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych15 maja 2022 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów w praktyce Banków Spółdzielczych.18 maja 2023 r. Online
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym w praktyce Banków Spółdzielczych.19 maja 2023 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.22 maja 2022 r. Online
Istotne obowiązki Banku Spółdzielczego w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych w świetle zmian obowiązujących od 01.07.2022 r. w praktyce Banków Spółdzielczych24 maja 2023 r. Online
21 czerwca 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro29 maja 2023 r. Online
Papiery wartościowe jako instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego w praktyce Banków Spółdzielczych.31 maja 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.27 czerwca 2023 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl