Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP24 maja 2019 r. Poznań
28 maja 2019 r. Warszawa
4 czerwiec 2019 r. Wrocław
Najnowsze zmiany prawne mające wpływ na działalność banków: ustawa sektorowa RODO, zmiana ustawy Eurofatca, przygotowanie do wdrożenia PSD2 – aspekty praktyczne dla Banków Spółdzielczych29 maja 2019 r. Łódź
4 czerwca 2019 r. Białystok
11 czerwca 2019 r. Katowice
12 czerwca 2019 r. Wrocław
19 czerwca 2019 r. Warszawa
CENY TRANSFEROWE 2019 w branży energetycznej i ciepłowniczej30 maja 2019 r. Warszawa
„NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH” TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA”30-31 maja 2019 r. Kraków
3 czerwca 2019 r. Warszawa
7 czerwca 2019 r. Katowice
Warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych3 czerwca 2019 r. Katowice
15 lipca 2019 r. Warszawa
16 lipca 2019 r. Białystok
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, wyrobów gazowych i wyrobów węglowych w 2018 i w 2019 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian3 czerwca 2019 r. Warszawa
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane4 czerwca 2019 r. Poznań
12 czerwca 2019 r, Warszawa
Analiza i zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania w Bankach Spółdzielczych10-11 czerwca 2019 r. Wrocław
CENY TRANSFEROWE 2019 w Specjalnych Strefach Ekonomicznych13 czerwca 2019 r. Warszawa
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych19 czerwca 2019 r. Poznań

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl