Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Przygotowanie Banku Spółdzielczego do wdrożenia Ustawy z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz do innych zmian dotyczących kredytu konsumenckiego.1 grudnia 2022 r. Online
Zakończenie roku w Banku Spółdzielczym ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji oraz zasad nadrzędnych rachunkowości w odniesieniu do stanowiska MF w kwestii prezentacji skutków wakacji kredytowych.2 grudnia 2022 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.5 grudnia 2022 r. Online
8 grudnia 2022 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu – e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy e-Faktury + prezentacja wystawienia e-Faktury.5 grudnia 2022 r. Online
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE BEZ TAJEMNIC Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH5 grudnia 2022 r. Online
Środki trwałe w przedsiębiorstwie – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane6 grudnia 2022 r. Online
19 grudnia 2022 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH6 grudnia 2022 r. Online
ANALIZA KREDYTOWA Kluczowe aspekty i wybrane metody stosowane w analizie na potrzeby finansowania przedsiębiorstw w praktyce Banków Spółdzielczych2-dniowe 7-8 grudnia 2022 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY9 grudnia 2022 r. Online
Bieżące problemy w Prawie ochrony środowiska oraz długoterminowa perspektywa rozwoju w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu w praktyce przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych oraz ciepłowniczych.9 grudnia 2022 r. Online
Podatek akcyzowy 2022/2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej13 grudnia 2022 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez13 grudnia 2022 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym15 grudnia 2022 r. Online
Raportowania zgodnie z taksonomią dla przedsiębiorstw niefinansowych oraz rozwój regulacji ESG, CSDD, CSRD na poziomie unijnym15 grudnia 2022 r. Online
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPECYFIKA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W FORMULE „CORPORATE FINANCE” ORAZ „PROJECT FINANCE” W praktyce Banków Spółdzielczych2-dniowe 12-13 stycznia 2023 r. Online
CZYTANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej13 stycznia 2023 r. Online
FINANSOWANIE GRUP KAPITAŁOWYCH Wybrane aspekty kredytowe, organizacyjne i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej z uwzględnieniem ostatnich zmian w Prawie.16 stycznia 2023 r. Online
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2023 r. – trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów wprowadzone i planowane.23 stycznia 2023 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych26 stycznia 2023 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl