Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Zmiany w podatku CIT w 2022- szanse i nowe ulgi oraz dotacje dla innowatorów Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych16 maja 2022 r. Online
WARSZTATY- praktyczne aspekty zawierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym problematyka rachunków uśpionych w Bankach Spółdzielczych24 maja 2022 r. Online
Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO dla zaawansowanych – praktyczne przypadki. Warsztaty dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych a także Urzędów Gmin.24 maja 2022 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze po dniu 1 lipca 2022 roku – ostatnie przygotowania do wdrożenia.24 maja 2022 r. Online
Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.25 maja 2022 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2022 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane25 maja 2022 r. online
20 czerwca 2022 r. online
Rewolucja w fakturowaniu – 1.01.2022 r. e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy FA(1)27 maja 2022 r. Online
1 lipca 2022 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.27 maja 2022 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu27 maja 2022 r. Online
WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.31 maja 2022 r. Online
Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku1 czerwca 2022 r. Online
Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym7 czerwca 2022 r. Online
Podatkowe i rachunkowe aspekty działalności na podstawie decyzji o wsparciu/zezwolenia dla Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych.8 czerwca 2022 r. Online
PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE – sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego10 czerwca 2022 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez10 czerwca 2022 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych21 czerwca 2022 r. Online
Podatek VAT w działalności Banków Spółdzielczych, z uwzględnieniem e-Faktury oraz zmian SLIM VAT 3.23 czerwca 2022 r. Online
12 lipca 2022 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym24 czerwca 2022 r. Online

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl